Annonser

Dessa två färger brukar kopplas till olika personligheter eller hur man inreder lokaler för att förmedla en känsla.

Rött är färgen på energi, passion, handling, ambition och beslutsamhet. Det är också färgen på ilska och sexuell passion.

Blå är färgen på förtroende och fred. Det kan föreslå lojalitet och integritet såväl som konservatism och frigiditet. Även representerar intelligens och ansvar skapar en känsla av svalt och avkopplande. Ljus babyblått är fridfullt, medan mörkblått kan beteckna djup och kraft.

Men det finns även en djupare innebörd med dessa färger.

Hur ofta är det man ser i filmer monster och andra varelser som antingen har blåa eller röda ögon. Eller varför har utryckningsfordon blått och rött och inte andra färger. Varför uppmålas ofta det onda med det röda och det goda som blått.

Varför visar man det röda som ond och det blå som det goda i många filmer. Det har att göra med att en satanist ser det som tvärt om det goda är det onda och de onda är de goda. Så därför sprider man tron att de är de goda.

I filmen Matrix får Leo välja mellan rött och blått och när man såg filmen då brydd man sig inte, då för man förstod inte betydelsen. Men det var då, idag har man sökt meningen bakom detta och svaret är inte direkt det man väntat. Vad var det Leo valde mellan i filmen, välja den blå betydde att han valde att återgå till sitt vanliga liv, medan det röda symboliserade en väg som kan ses som en symbol för verkligheten. En annan sak man har märkt är att dessa två färger används oftare än man faktiskt tänkte på i filmer, serier, logotyper och andra former av symboler.

In The Matrix, the main character Neo is offered the choice between a red pill and a blue pill by rebel leader Morpheus. The red pill represents an uncertain future—it would free him from the enslaving control of the machine-generated dream world and allow him to escape into the real world, but living the “truth of reality” is harsher and more difficult. On the other hand, the blue pill represents a beautiful prison—it would lead him back to ignorance, living in confined comfort without want or fear within the simulated reality of the Matrix. As described by Morpheus: “You take the blue pill…the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill…you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.” Neo chooses the red pill and joins the rebellion.

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

The RED Pill is the path of Philosophy and Reasoning and Critical Thinking and Science and testing.  The BLUE Pill is that of simple and uncritical belief and emotional decision making. Which shall it be?   Education and the Liberal Arts and Sciences are about the Red Pill.

https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/intro_text/chapter%201%20introduction/blue-pill-orred-pill.htm

The tree of Life was the tree of Belief and the comfort of believing that one will live forever.  Those who chose the Tree of knowledge were expelled from Eden and barred from getting back to the fruit of belief in everlasting life (“a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.”Genesis,3,21).

https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/intro_text/chapter%201%20introduction/blue-pill-orred-pill.htm

Så enligt denna förklaring så står blå som vägen till undergång och den röda som en väg till utveckling men en mer svår väg. Troligen så skulle de flesta välja den blå som inte kräver något. Detta är den förklaring av de som tror på detta. Men samtidigt så är det en väg som troende på gud ska välja, för att komma till gud. Så faktiskt så har både en satanist och kristna samma åsikt om vad detta handlar om. Men resultatet är totalt olika, för den väg man väljer. Men en skillnad att de som följer satan, ser sig som de som har sanningen. Men de väljer ”Tree of knowledge” som ger dom som det står i bibeln kunskap om gott och ont. De väljer själva vägen till undergång i helvetet för de går samma väg som Adam och Eva och blir utkastade ur Eden. Det är vad det röda pillret symboliserar i filmen.

Medan en kristen väljer ”tree of Life” och får evigt liv, kristna söker inte efter sådana saker. Medan en som följer satan ser oss som de blå som går mot undergång, vilket gäller både kristna och icke kristna.

För vi har alla ett val i våra liv, att aktivt välja gud och bryta upp ifrån denna världs lögn eller fortsätta vår väg mot helvetet. Detta är faktiskt en väg som ateister omedvetet väljer även om de tror att de valt det röda pillret. För de har gått på en lögn.

Orsaken att man använder dessa två färger är att de har ett symboliskt värde som handlar om oss. För dessa symboliserar vem personen tjänar och varifrån personen har sitt ursprung. För det finns faktiskt två grupper i samhället, de goda och de onda.

Enligt bibeln så finns det de dåliga från satan och det är de som idag styr samhället och driver det i deras inriktning. Dessa styrs direkt av satan och det är därför de gör så konstiga uttalanden och har så konstiga värderingar. För det är de som tar över alltmer i dagens samhälle och det är orsakat av att kristna har vänt gud ryggen. Ju mer vi vänder oss ifrån gud till ateism och andra religioner så kommer satan att få mer makt. Man kan säga att vi har somnat in.

Matteus-evangeliet 13:25 Men medan folket sov, kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg.

De blå symboliserar de som tjänar satan medan de röda är de som tjänar gud. Medan den stora gruppen i samhället som har både den goda delen och den onda delen ses som både och.

Vi föds in i denna värld med både gott röd och en ond blå del.

Sedan så må ste vi välja var vi ska hamna.

Bilden symboliserar hur allt hänger i hopp och vad den judiska davidsstjärnan symboliserar. Den har två trianglar en pekar upp mot gud och den andre mot satan. Den kan ses förklara vårt dualistiska samhälle. Vi vanliga är i mitten och många har inte aktivt valt sida.

En bild som förklarar hur de som följer satan/blå tycker om oss som följer gud/röda. En sak som de som följer satan är att de anser att alla som inte är på deras sida är de röda. De vill få bort alla röda så att denna värld enbart befolkas av deras sort. Det är därför man vill få till en nästan total avbefolkning.

Blade runner är ett typ exempel på användandet av symbolism. Filmen är likadan. De som är röda är de som följer bibelns gud medan de till höger följer satan.

Det finns en anledning till att ordet evil står till vänster i den röda delen.

Spindelmannen med både rött och blått eller både ond och god på samma gång. Precis som vi människor.

Jedi är blå och uppmålas som de goda, men i verkligheten så är de som vi kallar för globalister, kabal eller stanister medan Sith är röda och uppmålade som onda. Sith kan ses symbolisera ofta kyrkan och dess makt.

Organisations logor som ofta använder rött och blått.