Annonser

Inom hemliga sällskap, hedniska religioners prästerskap och även kristendomen så praktiserar man vad som kan kallas esoterisk kunskap. Den esoteriska kunskapen är bara för de utvalda, för de som vill lära sig och förstå, för de som går utanför boxen, för de som har kunskap som mål. En kunskap som enbart är för de som är beredda att tänka om och få sitt liv helt förändrat om det så behövs. Att inse att man måste tänka om och acceptera att det finns en sanning som få söker eller över huvud taget vet om att den finns. Sedan så är det bara frågan, hur långt är du villig att gå, samt vilken riktning du tar!!!!

Många som tror sig vara vakna men är inte det och det handlar tyvärr om de flesta som söker sanningen!

En stor lögn i detta är att alla har sin version av sanningen, sanningen är att det finns bara en och det finns bara en väg och det är lätt att gå vilse.

Förklaring av det exoteriska

Det exoteriska kan man förklara som en yttre dimension eller kunskapen det som är avsedd för en bredare allmänhet som är lättillgänglig och lättbegriplig som inte är mystisk eller komplicerat. Eller helt enkelt en enklare förklaring av de esoteriska hemligheterna som hedniska religioner, hållbart samhälle och de andra rörelserna som finns. Det exoteriska är ofta förklarat i att avse dogmer, ritualer, regler och historier som de olika skapelse berättelserna inom hedniska religioner/mytologier. Den exoteriska kunskapen kan läras ut med hjälp av böcker.

Förklaring av det esoteriska

Det exoteriska kan man förklara som en inre dimension eller kunskapen som enbart är tänkt för de utvalda, de som är initierade i hemliga sällskap på högre nivåer, eller infödda!!, präster inom hedniska religioner/mytologier.

Den esoteriska kunskapen kräver ofta en relation mellan en mästare och lärjunge. Som man kan se i stjärnornas krig där en jedi/sith mästare lär upp en lärjunge.

Det finns faktiskt två esoteriska vägar mysterieskolan och bibelns som inte har samma ursprung som så många tror. För att det finns likheter betyder inte att de är samma. De har skillnader mellan dessa som är avgörande men kan tros vara obetydliga. Orsaken till att man tycker det är en okunskap, varifrån kom satan om inte himlen. Satan har samma kunskaper som bibelns gud och det enda satan behöver göra är att lura oss en andra gång. Satan skapade en religion som är nästan identisk med bibelns gud med skillnader. Därmed skapade sina lagar enbart för att tjäna syftet att vara mot guds lagar. Som homosexualitet i stället för heterosexualitet, avguda det skapade  och falska gudar istället för den verklige guden.

De som följer den esoteriska kunskaperna genom mysterieskolan ser ner på oss vanligt folk som de ser som lägre stående varelser. Som förtjänar all ondska eftersom vi inte tänker själva och är så lätta att lura och manipulera, vilket vi också är. Men det finns en väg för oss ut ur denna inställning och i stället bli ett hot mot dessa och det är att läsa på och lyssna på andra och sedan förmedla vidare dessa kunskaper till andra. För de har enbart makt så länge vi inte förstår vad de sysslar med. Det är därför de tystar alla som förmedlar sanningen och hotar denna makts monopol. En man som gjorde det var Jesus och som befriade oss från denna ondska som vi ser kommer tillbaka.

Undvika leva i en box/kub av okunnighet och arrogans

Många har den tron att det vi ser är allt. Att allt det de har lärt sig i skolan, läst tidningar, sett på tv eller sociala medier, kollega, vän eller någon annan. Att om man söker bland dessa så är man påläst och insatt, lyssnar på någon ansett som expert eller kunnig, insatt. Men sanningen är att de lever i en liten box eller kubb som är hela deras liv. De ser aldrig utanför den utan hjärna skrattar och hånar de som tittar utanför och känner att saker och ting inte är som det ska vara.

En majoritet av mänskligheten accepterar bara det de ser, följer blint efter andra och ifrågasätter inget. Men de kan inte få mer fel med den inställningen, för det finns ofta en djupare innebörd i saker och ting. Som handlingen i filmer, serier, böcker, musik, konst, byggnader, texter, bilder och framför allt rörelser som sätts i gång, hållbart samhälle, feminism, hbtq och mycket annat. Som många inte förstår eller framför allt inte bryr sig och de brukar skratta åt de som säger att sanningen om detta. För runt om oss finns tecknen som man ofta bara passerar utan att tänka på det.

Behovet av att tänka om

Det handlar faktiskt om ens egna vilja och förmågan att lära sig. Framför allt vara öppen men även kritisk, men framför allt man måste vara ärlig mot sig själv och inte följa andra. Utan vara bered på att behöva tänka helt i nya banor, för man kommer få sina förutfattade meningar och åsikter krossade. Men samtidigt inte falla för alla de olika lögner som finns.

För mig handlar det om att jag vill förstå, varför vi finns, vad handlar denna värld om, vilka styr, varför världen är som den är. Samt att skydda sig och andra.

Varför är det så, varför har man gjort så att man enbart säger sanningen till de utvalda. En orsak är att det är ingen idé att trycka i folk saker de inte vill höra eller se, för de tar inte till sig detta. En beteckning för dessa är att de är döda, zombies vilket är alla dessa zombiefilmer handlar om. En annan är att man inte vill släppa hemligheter som man anser kommer att användas fel.

När sanningen släppte oss fria

Men det hände en sak och en hemlighet släpptes lös utan att detta prästerskap kunde hindra det och det är vår industrialism, forsknings och utvecklings rörelsen som började på 15 – 1600 talet och då talar jag inte om upplysningen som enbart handlade om ett hat mod den bibliska guden.

Ett bevis på att man höll hemlighet undan för oss och höll oss i okunskap och fattigdom. Som de hedniska prästerskapen som faktiskt hade mycket kunskaper som vi i dag tar för givet. Som den mekaniska klocka/maskin som man hittat eller batteriet och en bild ifrån Egypten som visar vad man tror är en glödlampa. eller att man inte lärde ut decimalsystemet för man ansåg att det skulle användas fel.

Så dessa höll oss i okunskap och missar och inte ville se någon utveckling. Så de hindrade oss att få vårt nuvarande samhälle, med all teknik, forskning, ekonomisk välfärd. För det är något som man inte ville att vi skulle uppnå. För de hedniska prästerskapen höll allt detta hemligt för oss, för de ville att vi skulle leva enligt deras religion och som de tror hedra allt levande.

Något som vi idag gått ifrån då man följde kristendom och började se jorden som bara materia jord, sten, berg. Dagens samhälle är de mot och vill avskaffa det och därför har man kommit med hållbart samhälle och den påstådda klimatförändringar. Som handlar enbart om att gå tillbaka hur vi hade det för, då vi följde de hedniska religionerna.

Att förstå religion är nyckeln till all kunskap

Hur många ratar idag religion för de har under hela deras liv hört att det är bara strunt och vidskepelse. Men inte förstått att de har blivit lurade och att det är någon som skrattar åt dessa utan att de förstår eller ser. För religion (mysterieskolan och bibeln) är i centrum och därför måst det även vara det hos den som söker sanningen, om man vill förstå vad allt handlar om. Varför finns tempel, pyramider, statyer, bilder, gudar, hjältar, hedniska religioner och vad dessa handlar om och. Vad handlar bibeln och alla dessa hedniska texter om och framför allt deras ursprung.

Allt detta måste man öppna sig för och inte tro att man vet för en sak ska man förstå är att den enda vägen till sanningen är gud och då pratar jag om bibelns gud.

Olika former av symbolism

En symbol har olika betydelser utifrån vem som gör förklaringen och vad denne tror på. För en symbols betydelse kan faktiskt betyda olika saker beroende om det är person som följer mysterieskolan eller bibeln.

Så gör inte misstaget som så många gör och tror att en symbol har en mening eller betydelse. Utan en utifrån mysterieskolan och en utifrån bibeln.

Skillnaden mellan sanning och lögn

Sanningen är inget som kommer ifrån dig, utan du är och lever i en lögn och det mesta du har hört i ditt liv är en lögn. Utifrån det så kan inte sanningen komma utifrån dig utan måste söka den själv. Antingen söka sanningen i bibelns gud.

Tecken på en som kommit till sanningen

Den absoluta hemligheten och vad allt handlar om. Alla andra hemligheter är sekundära. Allt handlar om din själ och var du vill hamna, att återvända till gud efter ditt uppror mot gud eller mer korrekt lurades av satan. Vi som lurades har möjlighet att återvända för vi alla är de fallna änglarna. Eller för evigt bli skild ifrån gud i helvetet. Helvetet är ett ställe för de som medvetet har gjort sitt beslut att inte följa gud.

Det är det som äpplet i eden symboliserar, vi lurades att ta äpplet av ormen/satan.

Vad vi tror eller tycker har NOLL betydelse antingen söker man sanningen och accepterar den eller går sin egen väg ner i fördärvet, för då gör du samma synd/misstag som satan/lucifer.