Annonser

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Beslutet motiveras med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd. Domstolen ändrar därmed underinstansen dom då ansökan om förnyat täkttillstånd beviljades i januari 2020.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/cementas-taktansokan-avvisas-av-mark-och-miljooverdomstolen/

Cementa har brutit kalksten för cementtillverkning i Slite i decennier och kontinuerligt fått sina tillstånd för detta förlängda. Men plötsligt blev det stopp efter att staten genom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen som samordnat ett antal miljöaktivistiska organisationer på ön och tagit frågan ända upp i Mark- och miljööverdomstolen.

https://samnytt.se/beslut-hotar-bostadsbyggande-och-infrastruktur-nu-kallar-sd-baylan-till-naringsutskottet/

Men regeringen har i dagsläget inget intresse i att lägga sig i Mark- och miljööverdomstolen. Trots att arbetstillfällen och Sveriges ekonomi kan hotas. Så nu hotas kalkutvinningen i Slite av nedläggning och hela Sveriges ekonomi hotas när byggindustrin riskerar mista sin tillgång till cement. Trots att man hade fått tillstånd, men detta hade ändrats efter att det hade överklagats av bl.a. naturvårdsverket. då man som domstolen motiverar med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd. Som om detta inte kan göras medan verksamheten kan fortsättas. Eller att man kan lösa detta utan en nedläggning.

Fast grundorsaken till detta är Sveriges dåliga om inte direkta dåraktiga industripolitik som tvingar industriföretag att investera i utlandet. En av orsakerna är att Sveriges regering med MP inte verkar bry sig om industrins krav utan fortsätter med att lägga ned kärnkraftverk. Man fortsätter med denna politik som kommer att göra Sverige alltmer fattigt och hamna efter andra länder.

Men Sverige har under en lång tid haft en mycket dålig industripolitik, som gjort att vi tvingats lägga ned industrier och att man inte sett Sverige som ett bra land att investera i. Ett problem som har funnits sedan 60 – 70 talet och gjort att vi har förlorat stora delar av vår industriella kapacitet eftersom den varit för dyr. Tittar man på Tyskland(som tyvärr har en stor MP) som tills nu har haft en mer framgångsrik industri än Sverige. Med fler sysselsatta inom industrin än Sverige.

Problemet är att denna dåliga industripolitik har förvärrats när MP hamnade i regeringsposition. Vi har idag problem inom många områden som vår skola med dåliga resultat i PISA samt en dåraktig energipolitik. En energipolitik som lett till elbrist som man från regeringen förnekar.

Allt detta leder till att industrin investerar utanför Sverige vilket leder till att vi förlorar välbetalda jobb, samt skatteintäkter. Det blir inte bättre av att dessa jobb försvinner från orter som redan har problem med sysselsättning.

Men regeringen kommer hellre följa MP vilja än vad som är bra för Sverige, för MP är enbart ett parti med en fråga, allt annat är sekundärt.

En sak är säker och det är att Sveriges framtid är hotad av detta MP som enbart bryr sig om deras intressen och skiter fullständigt i Sveriges och svenska folkets behov. Tillsammans med dessa miljöaktivister som inte har kunskap eller tänker logiskt. Utan drivs av en naiv ideal om att de tror att de gör något positivt. Dessa miljöaktivister har i Sverige och i världen fått för mycket makt och inflyttande vilket vi alla kommer att få lida för. På ett eller annat sätt.

Frågan är enbart om all denna dårskap är planerad och att de har som mål att vi ska bli fattigare och mer beroende av staten. Tyvärr så verkar det vara en alltmer sannolik framtid. För man ser liknande politik i alla västliga länder, där man är mer intresserad av denna falska omtanke om miljön. För det handlar inte om miljö utan om kontroll. En fattig befolkning behöver staten och kommer därför att rösta på den som ger en trygghet.

Så rösta inte på MP eller något parti som stöder den nuvarande regeringen för du kommer att få betala för det.