Annonser

Då har vi haft kyrkoval, ett val som kan ses som onödigt. Personligen så är jag emot det, för jag tycker att kyrkan enbart ska syssla med just kristendomen och absolut inget annat. Eftersom kristendomen inte handlar om åsikter utan om tro, framför allt inte om politik och vad politiker anser är viktigt. Ska man vara ärlig så är inte kristendomen och för den delen ingen religion någon demokrati, varför har man då ett val. För vem är det man tror på, varför skulle en gud ändra sig för vår skull, varför skulle gud ändra sina lagar som gud satt ifrån början.

Det stora problemet med kyrkovalet är att man kan och röstar in personer som inte har intresset av att driva kristna frågor. Utan mer driver politik, som att driva klimatet frågor, hbtq agendor eller anda saker som inte har att göra med kristendom. Eller värsta öppna upp för andra religioner än kristendom.

För idag så har man gått ifrån kyrkans uppgift och det är att förmedla och sprida kristendom. Vara ett stöd för kristna och vara en plattform som står fast i sin tro och inte vacklar eller sysslar som idag med mer av New age än kristendom. Tack vare det så för kyrkan sakta men säkert inte bara med förlorade medlemmar utan också dess själ.

En kristen ska vara de som är vakna och uppmärksamma på vad som händer i samhället och inte springa efter alla agendor och rörelser bara för att försöka passa in i ett alltmer icke kristet samhälle. För om kyrkan frångår kristendom, vad har den sedan att gå tillbaka till när och som jag hoppas att saker och ting vänder och att svenska folket vaknar upp och kommer tillbaka till den kristna tron.

Som klimatet, en kristen ska inte vara orolig för några klimatförändringar utan veta om att det är gud som bestämmer hur vädret och klimatet är. För det är så det är och inte lyssna på dessa lögnare och bedragare. Inte heller följa efter denna HBTQ rörelse eller vara med i några pride tåg, utan den ska ta avstånd från detta även om den får kritik för det. Samt förmedla orsaken till att kyrkan är mot detta. I stället så släpper man in detta och till och med säger att detta är en del av kristendom.

För vem har man kärlek till gud eller denna värld, tyvärr mer till denna värld än gud. Vilket straffar sig. Man oroar sig mer för vad folk ska tycka än vad gud tycker.

Det som kyrkan ska syssla med är i stället att ta hand om svenska folket, vägleda dem till gud, ta hand om svaga, pensionärer, och de som har det svårt. Missionera i Sverige och världen och sprida sanningen och stå upp mot ondska. Inte som idag följa den och arbeta mot svenska folket bästa och som man sett hellre stöder och hjälper våra fienden.

Vilka är partierna som ställde upp i valet

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ (BorgA)

Centerpartiet (c)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Sverigedemokraterna (SD)

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)

ÖPPEN KYRKA — en kyrka för alla

Dessa partier får idag tillsammans ca 90 % av rösterna och inget av dessa driver en fullt ut en kristen politik i kyrkan. Det visade sig när man gick igenom dessa partiers politik att nästan alla har en agenda som sätter kristendomen i andra plats och det är fel. Flera av dessa partier driver en socialistisk politik som är mer ateistisk än kristen och man kan undra varför de ställer upp i över huvud taget. Sedan så har man dessa partier som enbart finns i kyrkovalet. Dessa påstår i sina program att de ska driva en kristen politik och men man har många inslag av klimat och HBTQ agendor som inte hör hemma i kyrkan.

Borgerligt alternativ och SD är de som faktiskt är närmast och det är mycket förvånande, även för mig. För jag trodde att det var flera kristna partier som hade en ren kristen politik. Det blir inte bättre när dessa två partier fick färre röster i detta val än det förra. För en sak ska man veta och det är inte fel eller främlingsfientligt om man sätter Sverige eller svenska folket förre andra. Det är något naturligt och det är så det är tänkt att vara. Men så har vi ju fått in folk i styrande positioner i hela Sverige som faktiskt tydligt hatar kristendom, Sverige och det svenska folket.

Man kan säga att det är knappt 20% av rösterna som gick till partier som driver någon form av kristen politik och inte andra agendor och rörelser. Så svenska folket röstade in partier som går emot kristendom vilket tyder på en otroligt dålig kunskap om vad som står i bibeln. Vilket är det största problemet med politik i kyrkan.

Idag så bedriver man i svenska kyrkan en icke kristlig politik och i stället går kyrkan i fel riktning, när biskopar säger att man hellre har att göra med muslimer än konservativa kristna eller att präster vill göra om kyrkor till moskéer. Allt detta tyder på att vi fått in skadliga element i kyrkan som har som mål att helt förstöra kyrkan och kristendomen. Sanningen är att vi borde slänga ut dessa.

Så man kan säga att valet visar tydligt vad som är fel i Sverige och kristenheten som har somnat in i en djup sömn. Man är mer intresserad med att följa efter dagens mode och inte vara fast i sin tro, utan är mer som löv i vinden. Man bara följer efter utan att tänka efter och vara kritisk och vaksam. Är man inte vaksam som kristen och varnar andra så går det helt åt helvete. Det är det vi ser idag.

Det vi ser är ett så tydligt bevis på att det pågår ett avfall av kristna som det står i bibeln då antalet kristna blir allt färre medan den onda makten får allt snabbare övertag.