Annonser

Text tagen direkt från Samnytt. Det intressanta med detta är hur hårt fram man är bereda att gå för att tysta ned detta. Att man är beredda att förstöra individers liv för att man är så rädda för att svenska folket ska få reda på sanningen.

Denna historia är en otroligt ondskefull och den bevisar faktiskt vilken brutal ondska som visa personer har i samhället. Att man låter folk lida för att man vill få till sin agenda till vilket pris som helst.

Varför jag tror att detta är sant för jag sett så mycket lögner ifrån media och myndigheter. Vet man vad man ska leta efter så ser man det mer tydligt och oftare.  Detta är ett tydligt exempel på att man vill tysta all form av kritik mot invandringen och dess konsekvenser. Samma sak var det när en forskare som i SVT sa att utlänningar är en ekonomisk förlust. Reportern började sen anklaga forskaren, för att riskera skapa rasism.

Från Samnytt:

Tidigare i år berättade professor Kristina Sundquist för Samnytt att hon var rädd för repressalier sedan hon – av en slump – upptäckt att de flesta våldtäkter i Sverige begås av invandrare. Nu har en åklagare efter påtryckningar från Överklagandenämnden för etikprövning inlett en förundersökning och Kristina Sundquist riskerar åtal för sin upptäckt eftersom den anses oetisk.

– Det handlar om sexualförbrytelser bland utrikes födda. Det har hon inte fått tillstånd till, säger Jörgen Svidén, kanslichef på Överklagandenämnden för etikprövning, till Samnytt.

– Det är bedrövligt! utbrister Ardavan Khoshnood, en av forskarna bakom rapporten.

Det kan låta som ett riktigt dåligt aprilskämt, men för professor Kristina Sundquist och docent Ardavan Khoshnood vid Lunds universitet finns all anledning att hålla sig för skratt. Deras forskning har nämligen blivit föremål för en åklagarledd förundersökning, där de anklagas för att ha bedrivit och publicerat olaglig forskning.

I februari i år publiceras rapporten Swedish rape offenders — a latent class analysis. Huvudförfattare av den är Ardavan Khoshnood, docent i akutsjukvård vid Lunds universitet. Ansvarig för studien är framstående professorn Kristina Sundquist, den mest citerade medicinforskaren vid universitetet.

Upptäckte invandrade våldtäktsmän – av en slump

Efter att ha studerat mer än 3 000 domar i våldtäktsmål avkunnade mellan år 2000 och 2015 gör forskarna en iögonenfallande upptäckt: De flesta dömda förövare är invandrare.

– Det var ett bifynd. Syftet med studien var att ta med alla våldtäktsmän och karaktärisera dem med hjälp av en latent klassanalys. Då ingick inte invandrarbakgrund som en variabel i den analysen, utan vi ville se om de hade mycket övrig brottslighet, social ohälsa, socialbidrag med mera, berättade professor Kristina Sundquist för Samnytt tidigare i år.

– Invandrare var bara en variabel, och det blev ett ganska anmärkningsvärt fynd i och med det var många invandrare och utlandsfödda i den här gruppen.

LÄS ÄVEN: NY RAPPORT: Invandrare begår flest våldtäkter – nu räds forskarna bakom rapporten repressalier

Anmäls av doktorand

Rapporten väcker reaktioner. Månaden därpå anmäls professor Kristina Sundquist, docent Ardavan Khoshnood och deras forskningsrapport till Överklagandenämnden för etikprövning. Det är en egen myndighet som lyder under utbildningsdepartementet.

Anmälan görs av en kvinnlig doktorand på Göteborgs universitet. Doktoranden ifrågasätter bland annat att forskarna fått etiktillstånd för att hantera ”känslig data” som brott och härkomst för att dra slutsater om invandrare och våldtäkter.

Faksimil

”Ingen stans ser jag att man söker etiktillstånd för att undersöka hypotesen om invandrare är överrepresenterade i statistiken för dömda våldtäktsmän”, skriver doktoranden.

Överlämnas till åklagare

Efter att flera anmälningar kommit in beslutar Överklagandenämnden för etikprövning under våren att inleda en utredning av forskarna. Kristina Sundquist och hennes kollegor misstänks för att ha brutit mot god forskningssed.

I utredningsunderlaget kritiseras forskarna även för att inte vara tillräckligt värderande genom att förklara hur deras forskning ska ”minska utanförskap och förbättra integration”. En länk till Samnytts artikel finns med som första referens.

Faksimil

Den 14 juni överlämnas utredningen av Kristina Sundquist och hennes forskning till Åklagarmyndigheten.

Kräver särskilt tillstånd

Jörgen Svidén är kanslichef på Överklagandenämnden för etikprövning. Enligt honom saknar Kristina Sundquist tillstånd att forska om invandrade våldtäktsmän.

– Viss forskning i Sverige kräver etikprövningstillstånd. Till exempel om man använder känsliga personuppgifter och det har man gjort i det här fallet, förklarar han för Samnytt.

– Hon har fått ett etikprövningstillstånd i det här fallet, men inte något tillstånd som täcker de uppgifter hon använt i vissa artiklar.

Vad är det för uppgifter som ni tycker att hon har använt, men som hon inte fick använda?

– Det är flera stycken, så det är svårt att gå in på. Hon har inte sökt och heller inte fått tillstånd att använda det vi lämnat till åtal. Det handlar om sexualförbrytelser bland utrikes födda. Det har hon inte fått tillstånd till.

”Man måste ha tillstånd”

Jörgen Svidén betonar att det inte är förbjudet att forska om invandrares brottslighet, men att man i sådana fall måste söka tillstånd för det i förväg för att det ska kunna prövas om forskningen är etisk eller inte.

– Det finns de som undrar om man inte ska få bedriva sådan forskning. Det är inte det saken handlar om. Vad det handlar om är att vi har etikprövning enligt etikprövningslagen, och enligt den måste man ha tillstånd för att få använda vissa uppgifter, och det anser vi inte att hon har haft, säger han.

Kristina Sundquist och de övriga forskarna bakom den uppmärksammade rapporten håller inte med.

– Vi vidhåller att vi har etiktillstånd för den här studien. Vi menar att det handlar om mycket erfarna forskare som har gjort den och är väl förtrogna med både lagstiftningen och de regler, åtgärder och sedvanliga rutiner som finns, säger Ardavan Khoshnood till Samnytt.

Förundersökning inleds efter överklagan

Tio dagar efter att Överklagandenämnden för etikprövning anmält Kristina Sundquist till Åklagarmyndigheten beslutar åklagare Bo Albrektsson om att inte inleda någon förundersökning.

”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”, skriver han i sitt beslut.

Faksimil

Men Överklagandenämnden för etikprövning överklagar beslutet att inte inleda en förundersökning. Samtidigt inleds en ny utredning av Kristina Sundquist, som i allt väsentligt handlar om samma anklagelser som redan riktas mot henne.

Den 13 oktober beslutar överåklagare Eva-Marie Persson om att ändra det tidigare beslutet och inleda en förundersökning.

”Förundersökningen angående brott mot lagen om etikprövning av forskning som avser människor (externt ärende nummer T29-2021/3.2) inleds”, skriver hon i sitt beslut.

Faksimil

Vägrade censurera forskningen

När Samnytt ringer upp Ardavan Khoshnood, drygt åtta månader efter att rapporten publicerats, ger han samma förklaring som professor Kristina Sundquist tidigare gett:

– När vi gjorde den studien så hade vi ingen aning om att vi skulle få så många personer med invandrarbakgrund. Det var bara en av många variabler vi tittade på. Vi hade med IQ, tidigare brottslighet och så vidare, säger han.

– Syftet med studien var inte att titta på hur det står till med invandringsfrågan. Det var en av många variabler vi hade med, och så råkade den variabeln visa sig ganska signifikant. Vi visste inte innan vad studien skulle visa. Vi hade ingen aning.

Tänkte ni aldrig på att strunta i att ta med det för att det var kontroversiellt?

– Vi visste att det var kontroversiellt. Vi visste att det skulle få vissa att höja på ögonbrynen. Men det var aldrig tal om att vi skulle censurera rapporten. Det var det inte.

– Målet med artikeln var att ta fram någon form av profil. Vi ville veta vem som är den typiske gärningsmannen. Vad den här överrepresentationen handlar om, eller hur man eventuellt ska lösa den, det är en annan artikel.

”Det är bedrövligt”

Kristina Sundquist säger i en intervju med Sydsvenskan att det är ”chockerande” att vara föremål för en brottsutredning på grund av sin forskning. Ardavan Khoshnood, som själv har iransk invandrarbakgrund, uttrycker sig i liknande termer.

– Jag tycker att det är bedrövligt, säger han till Samnytt och betonar flera gånger att de sökt och beviljats etiktillstånd.

Han misstänker att anledningen till att han och Kristina Sundquist nu utreds av åklagare inte enbart har att göra med misstankar om bristande forskningsetik.

– Jag tror att det ligger lite mer bakom än just frågan om etik, säger forskaren Ardavan Khoshnood.

Samnytt har även sökt Kristina Sundquist och överåklagare Eva-Marie Persson.

LÄS MER: NY RAPPORT: Invandrare begår flest våldtäkter – nu räds forskarna bakom rapporten repressalier

https://samnytt.se/ny-rapport-invandrare-begar-flest-valdtakter-nu-rads-forskarna-bakom-rapporten-repressalier/