Annonser

Illuminati som betyder de upplysta som det står mycket om att de är en sammanslutning av olika hemliga sällskap som sägs styra denna värld. Det finns mycket skrivet om Illuminati och det gjorts böcker filmer som oftast handlar om en påhittad grupp. Mer för att få bort blickarna från den verkliga Illuminati som finns.

Problemet är att många har en felaktig bild om vad Illuminati är och varför de gör det de gör. Tyvärr så tror många att det handlar om pengar, makt och kontroll av massorna. Den förklaringen visar hur lite man vet om denna sammanslutning och det är oftast därför man tror det. Eller att detta är en grupp som består av enbart vita och personer inom finanssektorn som sitter och styr. Det är inte hela sanningen för det handlar om något helt annat.

Det är en grupp som ser sig som de med gudomlig rätt att styra denna värld. Att detta är en gåva ifrån gud och att de med en form av andlig makt kan förstå hur man styr världen. Detta gjorde de en gång i tiden, då de var alla dessa präster, shamaner och heliga visa män som var rådgivare till dåvarande kungar och drottningar. Detta har de varit sedan mänsklighetens början. Det handlar om en grupp som funnits hos oss i tusentals år och haft stor makt över mänskligheten och allt som hänt i världen. Alla krig, terror, agendor, rörelser, ideologier, religioner (ej bibelns). Så de har haft ett stort inflyttande i våra liv, även idag med all information, teknik.

The occult forces from which Illuminism proceeds are as old as the Kingdom of Satan on earth, but for the present we shall trace its rise as a visible organization from the latter part of the fifteenth century. That it goes back to Nimrod and his Babel builders is evident. That it will produce the last great World Dictator, known to students of Bible prophecy as the Antichrist, is probable.

Källa: Adam Weishaupt A Human Devil av Gerald B Winrod

Det är också fel att tro att det var Adam Weishaupt som startade allt utan denna grupp har funnits mycket länge. Det som hände med Adam Weishaupt var ett misstag som gjorde de styrande uppmärksam på denna grupp.

Bevis på Illuminati existens – med deras egna ord

För även om man försöker få oss att tro att denna Illuminati order är bara ett påhitt så finns det faktiskt böcker och dokument där de skriver att denna order verkligen existerar.

Källa: Fundamental Laws, A Report Of The 68Th Convocation Of The Rose Cross Order

https://attfinnasanningen.se/books/dokument_offentligt/secret_societies/rosicrucian_order/fundamental%20laws%20a%20report%20of%20the%2068th%20convocation%20of%20the%20rose%20cross%20order.pdf

I texten står det en del om Jesus, bibeln och kristendom. Men tro inte att de följer kristendom eller tror på bibeln. För läser man deras religion och vad de tror på så finns de likheter men går man djupare in så märker man att de hatar kristendom. Det märker man även i detta dokument.

 

IN EXPLANATION

”In explanation of the contents of this book, it is to be stated that these articles do not give the INNER work of the Rose Cross Order but simply the outer, the public teachings. The Illuminati and its Soul Science work may be called the child of the Rose Cross Order. Years ago it was found that where there was one person who desired to follow the work with heart and soul, in other words, who was willing to LIVE the life as taught by the Order, there were an hundred others who desired teachings from the Order but who were not willing to dedicate their lives to the Sublime work. These thousands had to be taken care of, and as a result, the Illuminati and its Soul Science work was born. When, in April, the order went forth to the brethren, that a Sacred Convocation was to be held, all delegates were requested to prepare articles on Soul Science so that regular lecture sessions could be held. The lectures that follow are the result. All these lectures were given in open session and are to be considered as Soul Science work, though in entire harmony with the teachings of the Rose Cross Order. The v/ork of the R.ose Cross Order as given to its students can never be published. It is a secret, sacred v/ork between teacher and student. It is a Soul Training, an inner Initiation, and such work continues until the student has reached Initiation, after which he is called upon to attend a Convocation, and at which time the degree work is conferred upon him, but the ini-ier work always precedes the cuter work, as the cuter work is only a bond, binding together the Brotherhood,

 

”And thus it would appear that the Unseen hierarchies which shaped the foundation of the great Republic which must some day rule the world, are the same Hierarchies which gave us the Soul Science Philosophy as taught by the Illuminati.”

De anser att de ska styra världen precis som man har läst om. De anser till och med att det är deras rättighet att vara i styrande position.

 

MYSTIC CHRISTIANITY

ORDER OF THE ILLUMINATI

SOUL SCIENCE PRIMER

”That you might have life, and have it more abundantly.” As there is an outer meaning in the teachings of Christianity, so is there an Inner or Mystic sense. Only those who live the life are able to find this Mystic sense and to understand the Christie teachings as they should be understood. Therefore, he who reaches Illumination must have passed through three degrees.

These are:

First Degree: Purification.

Second Degree: Illumination.

Third Degree: Mastership.

Dessa tre graderna hittar man även i frimureriet.

”And this will effectively answer our enemies who accuse the Illuminati of being unjust and ungodly, because we hold that all truth cannot be given to all men, moreover, it proves that those who hold that the mysteries are for all men, have not themelves yet found any part of this great truth, nor have they found the mysteries or been admitted to them.

Where is the kingdom of heaven? The kingdom of heaven is within you.”

Var har vi hört detta om att sanningen finns inom oss. De som kallar sig mästare, gurus och ljus arbetar. De är alla en del av denna lögn och faktiskt är medlemmar i Illuminati, eller de kallade upplysta. New age är en av deras religioner som tjänar i sitt syfte att lura bort folk från sanningen.

 

”It is not hard for men to read the letter and to understand the letter, but it is very hard to read the letter and understand, or find, the Spirit of the letter. Moreover, we of Illuminati hold, that none can find the mystery of the parable unless such have lived the life, obeyed the Law, and found Illumination, and until all men have reached this state of Illumination, the Illuminated must teach those v/ho have not yet reached Illumination.”

De vill få oss att följa deras vilja genom manipulation, propaganda. Men de säger inte rakt ut vad de vill få oss att följa. Som hållbart samhälle som egentligen handlar om en moderjordsdyrkan.

 

”And thus it would appear that the Unseen Plierarchies which shaped the foundation of the great Republic which must some day rule the world, are the same Hierarchies which gave us the Soul Science Philosophy as taught by the Illuminati.”

När de får chansen så säger de rakt ut vad de arbetar för. Att få bestämma över hela världen vilket bevisar också att denna New World Order är sann och planerad.

 

”While the body is fashioned the mother in her secret laboratory can do much towards the perfection of the body, and towards the preparation of that body for the influx of a great Soul, but it is at the moment of birth, just before, and during, the time of actual birth that she can, holding a Divine Mantram, a Great Soul Desire, draw into the body of her child, a mighty Soul. Here is the secret of genius, the secret of THE RECONSTRUCTION OF HUMANITY. It is this mighty secret that the Illuminati would teach to all humanity and thus people the earth with mighty souls instead of width ghouls and vampires.”

 

”Let us seek then for the real Truth, the Truth that shall redeem the world. The truth that embodies such sciences as recognize the workings of the Divine Law, both in man’s treatment of his fellow man and God’s creatures of the lower kingdoms: such religions as teach man’s individual responsibility and the Universal Brotherhood of man: such philosophies as propound only positive constructive modes of living and thinking, bringing him into the higher development of body, mind and soul. And anywhere shall we look for such a truth—where shall we seek the light that shall illumine the world? We are told that “as the lightning cometh cut of the East and shineth even unto the West, so shall the Coming of the Son of Man be.” Let us turn our minds and hearts then towards the East, towards its morning light of truth, and let us bow down in reverence and obedience to the great and divine laws it would teach us, coming forth from the very source of Truth itself. For from the East shall come our redemption.”

Text som förklarar deras mål att indoktrinera oss i väst eller den kristna civilisationen i deras tro.

Nedanstående text är taget ifrån en bok av en frimurare, som också skriver om illuminati eller de upplysta.

Källa: Mystic Masonry, The Symbols of Freemasonry and the, Greater Mysteries of Antiquity – J. D. Buck

https://attfinnasanningen.se/books/dokument_offentligt/secret_societies/freemasonry/mystic%20masonry%20the%20symbols%20of%20freemasonry%20and%20the%20greater%20mysteries%20of%20antiquity%20-%20j%20d%20buck.pdf

 

“These jewels have not been concealed by accident, but by design, in order that they might, in some future age, be restored. Even the stone that was rejected, and became lost in the rubbish, not only bears an emblem, and contains a mark, but is itself, from first to last, with its surroundings, method of restoration, and final use, a symbol. It is the center of a five-pointed star, which is the kabalistic sign of man. In one direction, it symbolizes the five senses, lost in the rubbish of passion and selfish gratification. When this rejected or lost stone is recovered, and sent to the King of the temple (man’s Higher-Self), and is recognized and restored, the arch is complete, and the gateway of the senses gives entrance to the “Palace of the King.” The result is light or illumination. Such are the Illuminati. The writing of this book has been altogether a labor of love. It is designed to be no less a tribute to the Heroes and Martyrs of Masonry in the Past, than an humble offering to the Fraternity of the Present.

D. B.

Cincinnati, November 9, 1896.”

Skriver om att bli upplyst är vad Illuminati handlar om, men enligt deras religion.

De ser sig själva som goda och som det står i texten martyrer och hjältar som i deras ögon kämpar för att befria mänskligheten.

 

”It is therefore high time that the philosophy of the East should illumine the science of the West, and thus give the death blow to that intellectual diabolism, and spiritual nihilism, known as Materialism, and this only the Secret Doctrine can accomplish. Grave responsibility, however, is incurred by such a revelation. Those who, like the professional Hypnotists and the Vivisectionists, have sinned, perhaps ignorantly, and thus have been unconsciously “Black Magicians,” will eventually find no avenue of escape. Ignorance can no longer cover their inhuman or cruel practices.”

Black magicians är i deras ögon vi vanligt folk som inte följer deras religion utan lever ett materialistiskt liv där fysiska tillgångar är viktiga. De är mot kapitalism och kristendom.

Det är därför man hatar vita eller mer korrekt kristna. Det är vi de menar när de skriver om spirituell nihilism.

Den religion som de följer har många namn, som divine law, mysteriskolan, lucifersdoktrin, men är samma i alla hemliga sällskap och prästerskap.

De kallar sig ofta the brotherhood och är ett brödraskap av. De har ett och samma mål, det vi ofta kallar New World Order som inte är så lång t framme i tiden som skulle vilja. De kallar ofta NEW WORLD ORDER för the universal brotherhood.

När de pratar om illumination så är det deras syn på kristendomens baptism men de tror inte på att helvetet existerar utan i stället om att man ska. Utvecklas i evolutionen så att man kan lämna denna fysiska värld och återigen bli en ande eller ängel.

Det bästa man kan göra för sin egen skull för att förstå detta är att släppa sina egna åsikter, värderingar om hur dessa arbetar är helt annorlunda än vad vi tror. För följer man sina egna åsikter så kommer man aldrig förstå vad detta handlar om. Utan hela tiden hamnar på fel spår och får fel pusselbit på vägen. För av egen erfarenhet så får du tänka om helt och ofta göra en 180 graders vändning och vända upp och ner på allt. För det är så annorlunda dessa individer tänker i förhållande till oss. Det är en av orsakerna till att man inte förstår vad de pratar om.