Annonser

W har en väldigt intressant symbolism som man inte skulle tro från början utan har djupare betydelse än man tror och har fler kopplingar än vad man först tror. Detta tecken är kabbalistisk i sin grund men kan som många symboler delas upp i flera delar och troligen fler än de jag nämner här.

Det finns olika sätt att räkna detta eftersom symbolen har flera betydelse.

De två V V symboliserar också vår dualistiska värld och de två grupperna på jorden som är den goda och de goda. Precis som med livets träd av gott och ont ifrån bibeln. Man kan även skriva detta som -V och V där minustecknet symboliserar negativ eller ond.

Som nummer 0

-V +V är samma som -5 +5 = 0

Noll eller Zero har också en viktig ockult symbolism. Nummer 0 är också symboliserad av en cirkel.

Nummer 0 är en symbol för början av allt, allt som existerade skapades. Cirkeln började som en prick precis som big bang och växte till en cirkel. Vilket också kan läsas om i alla dessa hedniska religioner och mytologiska skapelseberättelser som utan gudar är samma som dagens big bang teori. Så man kan säg att inget är nytt det är bara som i en film en ny handling nya skådespelare.

Nummer 0 är också en symbol för ormen eller elitens gud lucifer/satan som man kan se i symbolen Ouroboros som också symboliserar tid och evolution. Som 0 symboliserar starten och tiden efter det som vi kallar för evolution. OBS! evolution är inte mot kristendom utan kan ses precis som detta tecken.

Nummer 5

V är en symbol som enligt det romerska räknesystemet och symboliserar talet 5.

Nummer fem symboliserar även det onda som värdet -5 eller -V men även -E som är det femte bokstaven i alfabetet. Medan det goda symboliseras av det positiva 5 V eller E.

Så man kan säga att vi har en symbol för det onda och det goda

Vänstra             Högra

Ond                    God

-5                         5

-V                        V

-E                         E

 Precis som färgerna blått och rött där blått är symbol för det onda medan det röda är för det goda.

Om man ser på film så är detta tvärt om. De som ligger bakom filmen tillhör ofta de onda och de visar därför det onda som rött och det goda som blått. Precis som det står i bibeln om att man vänder på vad som är gott och ont. Många filmer har en religiös handling bakom. Men det tar jag inte upp nu.

 Som nummer 10

 

W eller V + V = X eller 5 + 5 = 10

Som bilden ovan som faktiskt är ett W där 3 + 2 = 5 som blir ett V.

The number 2 was symbolic of the female principle, 3 of the male; they come together in 2 + 3 = 5 as marriage. All even numbers were female, all odd numbers male.

X symboliserar också 10 och en sammanslagning av två V en upp en nedåtvänd. Som att en pekar till himlen och den andra till helvetet.

The most perfect number was 10, because 10 = 1 + 2 + 3 + 4. This number symbolized unity arising from multiplicity.

Man se X som Jesus som förde ihop den onda med det goda så att vi kunde få vår frälsning. Eftersom Jesus var och är den enda perfekta människa som någonsin kommer att existera på denna jord.

Det är en symbol som faktiskt betyder samma sak antingen som VV eller som ett X som ger samma nummer 10.

Kopplingar till kabbalismens livets träd

W har även kopplingar till livets träd som inte är så enkelt för denna symbol har faktiskt 4 V i symbolen Två bredvid den två i mitten. De två i mitten skapar också ett X som enligt romerskt räknesystem blir nummer 10.

Har kopplingar till livets träd där den blå V och den röda V är den vänstra pelaren och den högra medan det V i vitt är den mittre pelaren.

En bild med samma betydelse och visar hur kopplingarna är till kabbalismen

koppling till hermetisk filosofi

Detta X är också en koppling till hermetisk symbolism as above so below eller som ovan så nedanför.

En del av detta pekar uppåt mot himlen och den andre ned mot helvetet.

Kopplingar till Jesus korsfästning

Har också kopplingar till Jesus korsfästning där den blå symboliserar den onde som går till helvetet eftersom denne inte var ångerfull. Den röda den goda som ångrade sina synder och gick till himlen. Medan den vita är en symbol för Jesus den som är förmedlaren eller jämvikten mellan det onda och det goda och vägen ut härifrån. Vit är en symbol för godhet, utan synd.

Andra tillfällen då denna symbol används

Symbolism i filmer som har samma betydelse.

Mer symbolism kan ni hitta på min hemsida attfinnasanningen.se där jag kommer att inrikta mig mer på symbolism, religion, NWO och mysterieskolan samt även filer som ljud, videos, dokument och böcker.

https://attfinnasanningen.se/