Annonser

En sak man ska veta för att förstå vad som händer i denna värld är att inte begränsa sig till att tro att religion är något förlegat och det var något primitiva och vidskepliga tror på. Utan sanningen är att allt viktigt i denna värld framför allt de händelser som ”ändrar” världens gång har sina rötter i religion och de som tror på dessa. Medan denna ateism som har förstört väst är ytterligare en agenda av dessa ”globalister”. För allt är religion och det är inget vi kan göra åt det.

Skrev för ett tag sedan om hur långt in i uppenbarelseboken vi kommit.

Apokalypsens fyra hästar

De har alla kommit!!

Denna händelse som enligt bibeln började med.

Uppenbarelseboken 6:1 Och jag såg när Lammet bröt ett av de sju sigillen. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: “Kom!”

Enligt uppenbarelsen, Daniel och Sakarja så kommer världen att gå igenom perioder då satan och deras hantlangare styr. Dessa personer har en tro som har funnits länge och de tror på en religion som idag förstör allt, en religion med många namn men jag använder namnet mysterieskolan. Denna religion fanns sedan människans start när Adam och Eva åt äpplet. De kommer genom sina handlingar sätta i gång det som står i bibelns uppenbarelsebok.

Den Vita hästen

Uppenbarelseboken 6:2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra.

Den Röda hästen

Uppenbarelseboken 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: “Kom!”

Uppenbarelseboken 6:4 En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.

Den svarta hästen

Uppenbarelseboken 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand.

Uppenbarelseboken 6:6 Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra varelserna: “Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar, men oljan och vinet får du inte skada.”

Den blecka hästen

Uppenbarelseboken 6:7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: “Kom!”

Uppenbarelseboken 6:8 Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

När dessa hästar kommer så betyder det inte att de kom och försvann, utan de fortsätter att rida runt på jorden och skapa elände. Vilket betyder att eftersom samtliga har kommit så finns de kvar.

Den Vita hästen

Spanska influensan – Spanska influensan eller smitt koppor. En epidemi som skördade mängder av offer man pratar om upp emot 100 miljoner döda. En sjukdom som fortsätter skörda liv sedan den stora epidemin för 100 år sedan. Men i andra former då dessa sjukdomar utvecklas och inte blir så farliga som när den först dök upp.

Den Röda hästen

Kommunismen – Dess symboliska färg är röd som i blod. Kommunismen och alla de olika socialistiska ideologierna inklusive nazism, fascism, liberalism som alla har skördat miljoner av liv sedan den kom. Denna häst kom för över 100 år sedan, när den skapade ett enormt lidande i Ryssland, östeuropa, Kina, Nord Korea, Cuba med fler. Man kan se hur denna ideologi har förött och dödat många människor, vi har Hitlers Tyskland, Lenin, Stalin, Mao Pol Pot och alla dessa ledare som skapade död och förintelse. Sedan har vi de som har genom skolans indoktrinering tagit till sig denna ideologi i hela väst något som visar att hotet mot mänskligheten kommer från de som är lätta att lura med sig. För socialism leder inte till något gott.

Tillsammans under detta århundrade så har denna ideologi skördat över 100 miljoners människors liv och tillsammans med ww2 så ligger siffran närmare 200 miljoner.

Den svarta hästen

Islam – Deras symbol är svart. Genom terror dödar den och hotar folk till underkastelse. De som tror och följer denna religion har ingen kärlek till icke muslimer och ges rätten att ljuga precis som alla andra lögnare som socialismen och de som styr i det dolda.

Den sten som muslimer kysser i Mecka symboliserar Lucifer eller satan om man vill kalla honom för det. Denna sten finns i många hedniska religioner där man kysser deras gud som bl.a. Baal som är egentligen samma varelse som Lucifer.

Islam är i högsta grad en antikristen religion som är alla kristnas fiende. Att vi släpper in dessa i våra länder är en stor synd och skapar mycket lidande, för faktiskt muslimer har en egen agenda av att ta över.

Islam och därmed ALLA muslimer har även förnekat Jesus och därmed räddning ifrån helvetet.

Enligt de så har vi kristna missförstått Jesus även om varför skulle en islam vara rätt. Framför allt då de förnekar Jesus. För att Jesus dog på korset var något som var tvunget för Jesus att genomlida för vår räddning.

Det muslimer gör är precis som den sista versen i bibeln.

Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Den blecka hästen

Den intressanta delen är denna ” han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden” något som tyder på att det kommer att hända flera saker pesten ser vi nu med Corona och även framtida epidemier samt vi kommer att se svält på olika ställen i världen samt också krig som kommer säkert orsakas av resursbrist och gamla bråk om gränser och maktställningar i världen.

Början med Coronaviruset. Ja nu börjar det och man hoppas att vi tar oss igenom denna epidemi så milt som möjligt men det är inget som säger att vi kommer att få fler och värre epidemier samt krig och framför allt svält i framtiden om samhällets funktioner inte klara av det. Men detta gäller hela världen och visa områden kommer att få svält och andra krig.

Odjurets märke

Uppenbarelseboken 13:17 så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

Vi ser idag att man vill att vi tar ett vaccin för att stop på denna epidemi och om man inte tar detta vaccin så kommer man inte får resa och kanske förlora sitt jobb. Vilket gör att detta virus är likt det märke som ska komma. Som gör att vi inte kommer att få handla eller få ett arbete om man inte tar det.

Idag är jag säker på att detta vaccin är odjurets märke, då man har gradvis infört restriktioner och i många länder har vaccinpass. Det blir inte bättre att man redan har läger för de som anses vara ett hot som i Australien. Man kommer som alltid gradvis införa sin agenda och införa alltmer hårdare restriktioner och så att inte folk reagerar.

Idag så arbetar man för att införa ett vaccinpass över hela världen. Genom detta kommer man att begränsa människans friheter och eftersom man inte kan tvinga folk att ta detta. Så kommer man att påstå att man måste sätta regler och krav vaccination för få anställning eller att man förlorar rätten till sjukvård men även att man inte ska kunna betala utan vaccinering.

Antikrist har kommit

Sedan så har vi många som säger att bibelns antikrists har kommit, vilket är ett ytterligare ett bevis på att vi står nära det slut som står i bibeln. Många skulle pecka ut Trump eller någon annan vilket är helt fel. Utan det är Obama usa förra president som är bibelns antikrist.

The Son of Perdition: Barack Hussein Obama (Part 1 of 2)

https://www.youtube.com/watch?v=NdUkLtwl_hI&t=544s

The Son of Perdition: Barack Hussein Obama (Part 2 of 2)

https://www.youtube.com/watch?v=3GpUW0CVGKA&t=27s

Detta är något som gör mig lite orolig för jag är en orolig själ. Något som jag verkligen hade hoppats hände senare men nu är vi i slutet som det står i bibeln. Så mitt råd är att sök gud och bli försonad. Du kommer inte att ångra dig, för världen kommer att gå alltmer utför och få det allt svårare. För en som har under de senaste åren försökt att förstå så är det faktiskt svårt att acceptera var vi är! Men en enorm trygghet att man hittat hem och faktiskt insett att man har haft fel om kristendomen och gud. Men jag är glad att jag gjort det riktiga och sökt sanningen även om jag tvingats tänka om en 180 graders vändning. Mitt råd ta steget varför inte testa om det finns något på den andra sidan som vi inte ser.

Horan i bibeln eller Babylon

Horan i bibeln som ligger på sju kullar och har hav runt om. De är helt enkelt de sju kontinenterna. Vilket gör att horan är hela världen vilket låter mer vettigt när det är inget land som är bättre än det andra. På vilket sätt är UK, Frankrike, USA, Kina, Ryssland, Pakistan, Iran eller något annat land bättre än de andra. För det är samma sorts styre i alla länder, de som styr i alla dessa länder bedrar sitt eget folk. Det är inte bara länderna i Europa eller väst som har förrädare i ledningen. Det är bara att de bedrar deras eget folk på olika sätt.

Femte sigillet

Uppenbarelseboken 6:9 När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. 

Har troligen redan inträffat, det är inte något som drabbar jorden utan är något som händer de som redan dött och kommit till gud.

Odjuret i bibeln

Odjuret i bibeln är installerad i sin maktposition, det kan man se framför allt inom politiken, där inga politiker med nationella eller mot globalistisk agenda accepteras. Vi ser ju hur alla ledare runt om i världen jobbar mot samma mål som med denna hållbarhets agenda, även om de ibland vill få oss att tro att de är oberoende, men det är de inte.

De har alla en sak samma och det är oavsett om de kallar sig höger, ett hat mot konservativa och framför allt kristna men även judar. Det kunde man se tydligt när Trump satt vid makten, hur alla media, politiker och andra ledare öppet hatade Trump samma sak med Polen och Ungern.

Denna makt väntar på att få slå till genom att man kommer att starta ett världskrig och som kommer att orsaka en ekonomisk krasch. Som sedan kommer att orsaka ett enormt lidande runt om i världen. Med tanke på att folken i världen kommer att bli försvagade genom denna lögnaktiga epidemi och vaccinet som skadar kroppen. Vilket kommer att orsaka att många kommer att må mycket dåligt. Redan idag så ser man en högre dödlighet i populationen som man inte gärna rapporterar om i media. Orsaken till att media inte rapporterar är att de tjänar satan.

Det är bara frågan om när denna odjuret kommer att slå till och det kan bli ett krig som startar om Kina invaderar Taiwan. Eller att man hetsar fram ett krig mot Ryssland. Men sanningen är att ingen sida är på den goda utan allt är mer ett spel för att få oss att rikta blickarna på andra saker och ting. Den makt som många tror styr i väst styr även länder som Iran, kina, Indien, japan och Ryssland.

Sjätte sigillet

Uppenbarelseboken 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 

Uppenbarelseboken 6:13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind. 

Läser man bibeln så inser man att detta kan handla om en missilattack precis som det skulle inträffa om man ifrån alla kärnvapenmakter skull skicka sina missiler mot varandra. Det är bara frågan om hur stort detta kommer att vara.

Läser man de böcker och dokument som dessa globalister, eliten, frimurare, Illuminati, ockultister eller det man vill kalla, dem ger ut. Så pratar de om två saker, ett världskrig och en ekonomisk krasch som ska inträffa. Då en stor del av mänskligheten dörr och de som överlever kommer att tvingas ändra sina liv. Det är det man kallar för det stora ”reset” eller omstart. Eller att vi återgår till att leva med naturen och slutar med vårt materialistiska liv.

Det intressanta är att de skriver om samma sak som står i bibeln. Bibeln är bara en av flera förklaringar över vad som ska komma.

Orsaken till att världen ser ut som den gör att vi har vänt oss ifrån gud och vårt beskydd från dessa globalister och den satan som styr dessa.

Enda vägen ut är att återgå till ett samhälle som är styrt efter guds önskningar. För det är bara något positivt för gud bygger upp, vilket för oss är bara positivt. Slippa jobba ihjäl oss för att betala lån utan ett liv mer som handlar om personlig uppfyllelse och mer frihet. Inte springa efter allt större bilar, hus och mer saker vi egentligen inte behöver.

Detta är inte mina egna idéer utan har fått detta från gud!

Mer symbolism kan ni hitta på min hemsida attfinnasanningen.se där jag kommer att inrikta mig mer på symbolism, religion, NWO och mysterieskolan samt även filer som ljud, videos, dokument och böcker.

https://attfinnasanningen.se/