Annonser

En sak som jag förstått sedan jag kommit till gud är hur lite vi faktiskt förstår denna värld. Trots all forskning så vet vi förvånads värt lite och en orsak till det är personers åsikter om hur saker och ting är. Man utesluter allt som man inte personligen kan acceptera som sant, i stället för att släppa sina förutfattade meningar söka information med mer öppet sinne.

Vad är det egentligen som gör att vår värld har så många problem. För att förstå orsaken bakom så är det bäst att lägga sina åsikter åt sidan och börja söka den verkliga sanningen. Vilket är den sanning som är svår att förstå och framför allt svår att acceptera.

Det finns en väg och det är att låta dig vägledas till sanningen genom sanningen/gud för att förstå allt.

Att vad jag tycker, du tycker eller vad någon på denna jord tycker, har absolut ingen betydelse. Vi är alla marionetter oavsett. Det är bara frågan om vem du följer satan eller gud.

Som ett exempel.

Vad en forskare egentligen gör är att forska i en skapad värld där han följer om han är ärlig och finner rätt väg. Är den enda vägen som finns, den väg som gud satt upp och ingen annan. Vi lever i en värld som är skapad av gud och allt är därför i en viss ordning som följer ett mönster, ett av dessa är det vi ofta kallar evolution men är egentligen en fortsättning av skapelsen.

Så det som en forskare upptäcker går inte emot det som står i bibeln eller gud. Något som få insett för varför skulle det vara fel i att forska och upptäcka det som gud skapat och utnyttja det som gud gjort för att skapa en bättre värld för oss. Den värld som vi har idag med en all den hög teknologisk utvecklingen och för en växande del av världens befolkning ett bättre liv med bättre ekonomi. Det är något som gud vill ge oss människor. Problemet är att när vi får det bättre så glömmer vi gud och vänder oss ifrån gud. Det är då vi börjar se till en början stagnation och sedan nedgång. Något som vi kan se genom historien.

För det är så att genom gud så får man en uppgång för bibelns gud är en skapande och uppbyggande. Medan satan är en nedbrytande kontrollerande. Lägger man ihop det med historien så börjar man förstå mer och mer varför världen ser ut som den gör. Vi lever i en värld av gott och ont en fysisk värld som styrs av de makter vi inte ser och som därför många inte accepterar existensen av. Den värld som en del kallar ande världen, men de har också missförstått vad de handlar om.

De som arbetar för satan vill till skillnad från gud skapa ett samhälle eller en utopi som skiljer sig från vår. Detta är de som vi kallar globalister som är mot det samhälle vi har idag och vill stoppa det med detta hållbara samhälle som är en annan form av hednisk moderjordsdyrkan. För läser man på om vad de handlar om så är det identiskt med den religion som hedniska religioner följer.

Vilka är egentligen globalisterna

Man hör ofta folk pratar om de som styr, så pratar folk om denna grupp vid olika namn som globalister, kabal, eliten, 1%, de rikaste. Samt nästan alltid en och samma förklaring att allt handlar om pengar, makt och kontroll. Så får man många olika förklaringar om varför de gör det de gör. Men den vanligaste är att det skulle vara en maktgalen finans grupp som ligger bakom.

Men vet de egentligen vilka som ligger bakom och då är svaret ett nej. För ofta så har man sin egen åsikt och hur man ser på världen och vilka som ligger bakom. Eftersom alla bevis verkar rikta sig mot just dessa grupper som styr finans sektorn och judar som man så ofta anklagar. Men som så ofta så räknar man inte med det viktigaste, religionens inverkan påverkan och hur mycket religion faktiskt påverkar våra liv.

Man gör misstaget att anta det handlar om att de är giriga och enbart makthungriga och gör allt för att få så mycket pengar och makt som möjligt. Men det är en lögn som många går på, de ser pengar och makt som medel att uppnå sin vilja och få sin utopi. Vilket är ett ytterligare bevis på att man inte ska följa efter andra, för majoriteten har oftast fel. De söker inte sanningen utan tror och tycker, lyssnar på andra som har i grunden samma åsikter som ateism, vilket gör att man hamnar fel.

Det många missar och inte förstår är att allt handlar om religion, inget annat. Det jag menar med religion är inte det som vi har lärt oss under våra liv. Det många inte förstår med religion är att alla inte har samma ursprung och handlar inte om samma sak. Som att man tror att religion är skapad av människan, eller att alla handlar om kontroll. Men man har fel för de gamla hedniska religionerna handlar om kontroll, media bibeln handlar om frigörelse från detta slaveri.

Ett bevis på att det är kristendomens gud som är friheten kan man se på hur den kristna världen har utvecklats. Vilka började med industrialismen, forskningen och allt som har givit oss dagens tekniska och ekonomiska utveckling. Det är tack vare kristendom vi har denna nivå och inte som så många tro ateism och dess upplysningen. Läser man på så inser man att upplysningen handlade bara om ett hat mot kyrkan och kristendom. Det tror man för man förstår inte bibelns gud som vill att vi ska leva i frihet för det är det enda sättet att just komma till gud. För alla har fått samma chans men få har förstått och vänt ryggen till.

Bara för att kyrkan har varit trångsynt som den många gånger varit innan. Men jag pratar om kristendom och ingen dogm. Men tror du mig inte så ge mig en vers från bibeln som är mot forskning och utveckling. Det finns verser som säger att gud vill ge oss mjölk och honung i överflöd, något som tydligt visar att gud vill att vi ska få det bra. Så allt talar mot de som tror att gud är mot det samhälle med teknik och ekonomisk välfärd.

Eliten är likt det gamla prästerskap som en gång styrde världen i form av präster, shamaner och heliga män som vi människor har styrts av under tusentals år. De höll människan som slavar som de hade total makt över. De kunde starta krig, döda icke önskvärda då de hade oinskränkt makt och kunde göra precis allt som de ville. De visste alla hemligheter för alla dessa prästerskap är samma som dagens hemliga sällskap. Samma tro, samma sätt att ta in individer i gruppen och att de hade tystnadsplikt och inte säga något till vanligt folk.

Vi vanligt folk har alltid setts ned på av dessa maktens folk och vi har fått lida i alla dessa krig, maktkamper, folkmord, terror.

Men en dag så kom en man som hete Jesus och skapade en ny och helt annorlunda religion kristendom. Denna religion gav oss människor en möjlighet att befria oss ifrån denna makt.

Det är denna urgamla makt som återigen arbetar för att få makten över mänskligheten. För läser man om deras religion så skriver de faktiskt vad de vill göra och vilka mål de vill uppnå.

Globalismen – samma värld som fanns innan Babels torn då världen var ett och alla folk talade samma språk. Vilket bibelns gud satte stop för och delade upp världen i olika språk och folk.

Hållbart samhälle – samma skak som hednisk moderjordsdyrkan.

Det är som nedanstående bild. Hur världen är skapad.

Vi har den fysiska världen som är delad i två delar, en god och en ond precis som det står i bibeln om livets träd. För det är i eden som allt började då vi blev lurade att äta äpplet. Då vi blev lurade att följa satans vilja, vilket denna vers symboliserar. Vi tog satans lockbete och föll in i denna fysiska värld. Vår dualistiska värld med gott och ont som i bilden nedan symboliserar rött av gott/gud och blått av ont/satan. Det är vad denna synd som vi tog på oss arvsynden som vi har möjlighet att få förlåtelse för. Som också betyder att vi kan återvända till gud efter att vi svikit gud. Vi har fått en andra chans, det är vad denna arvsynd handlar om och det är det vi ska be gud om förlåtelse vilket är en fin möjlighet som vi fått av gud. Men som så många inte tar chansen till utan låter sig lura en andra gång av satan.

Gud ovan markerat i rött

Vår Fysiska värld som är markerad med pentagram felaktigt Davids stjärna.

Satan och det satan kontrollerar markerat i blått

En sak man ska förstå är att gud är en skapande uppbyggande makt som skapar frihet för människan. För det är vad gud vill att vi ska må bra och att vi ska få ett bra samhälle och komma tillbaka till honom. Men vi väljer oftast att gå satans väg och lyssna på denne i stället. Satan är en parasit som tar energi, är en nedbrytande makt som förstör och vill att vi ska leva i ett helvete med krig, terror, hat. Att vi ska leva i ett samhälle med så många problem och ett samhälle som är i förfall.

Synagoga av satan

Eliten, globalisterna eller vad du vill kalla denna grupp är de som faktiskt valts ut av satan och de följer satan. De är de som vi även kallar för synagoga av satan eller de som inte är judar utan påstår sig vara judar. Eftersom de som följer satan anser sig vara valda av gud så är de som i deras ögon är det utvalda folket. Det är därför man ser de som står i Jerusalem och ber tillsammans med judar.

Så när folk anklagar judarna för att vara med i detta och driva detta så går de satanisternas vilja till mötes. För de som kallas eliten ser sig faktiskt som förföljda och förtryckta av det kristna folket. Så de uppfyller deras önskan med sin antisemitism.

Uppenbarelseboken 3:9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig.

Denna vers är intressant nog ibland omformulerad för att inte peka ut de verkliga lögnarna.

En sak man måste inse är att denna elit är mästare på att manipulera oss. Något som de gjort i tusentals år, då de hade total makt genom sina hedniska mytologier.

De får makt genom all den manipulation som de gör genom media i skolan och andra källor. Vilket en majoritet tror på utan att i fråga sätta. Infiltration av statliga myndigheter, politiken och framför allt rättsstaten.

Ett problem vi har att identifiera denna grupp är att förstå vilka dessa är och hur vi kan skydda oss ifrån dem. För skulle vi börja jaga dessa så kommer de snabbt att smälta in i folkhavet igen och vi kommer aldrig att kunna besegra dessa på egen hand. Det är därför som vi måste och den enda möjlighet i att befria oss från dessa är bibelns gud. Gör vi inte det så är det kört och vi kommer att få leva igenom ett rent helvete då vår värld som vi byggt upp kommer mer eller mindre att skrotas. Det är det vi ser idag, genom energikrisen och problem med transportsektorn då företag inte får delar till tillverkningen i tid.

Tro inget annat, allt är planerat. Även om vi tror annat att det beror på inkompetens från politiker och byråkrater.

Agendan – huvuddelen

Målet som dessa globalister har med en avbefolkning av världen som man planerar, har enbart att göra med att man vill döda alla som inte följer satan. Vilket betyder att alla kristna och judar ska bort, samt de som inte valt sida. Vilket gör att man vill få bort minst 90% av världens befolkning oavsett om de är kristna judar muslimer hinduer etc. vi är i alla samma båt och har alla samma fiende. De som kommer att få leva är de som valt satan och följer satan fullt ut vilket är en liten del av mänskligheten Denna grupp hatar oss, som inte gått samma väg som de. De har alltid behandlat oss som trälar och som om vi är utan själ som en zombie som man kan göra vad man vill med.

En bild som visar vad de vill göra med oss. Eliten globalisterna i blått som håller en pistol mot man i rött som i denna bild symboliserar oss. Den röda figuren kallas för noid eller no id. Inom det ockulta så symboliseras satan av en kvinna som också symboliserar tagande. Medan mannen symboliserar givande och bibelns gud och de som följer gud.

De är odjuret från bibeln som faktiskt är installerat i makten precis som det står i bibeln. Så världen styrs av denna synagoga av satan. Det utan att vi har vetat om det eller förstått vad som händer i världen.

Odjuret från bibeln = synagoga av satan = globalister = ”eliten”

Men odjuret från bibeln är både de som styr, men också personer med vanligt jobb, men som söker sig till maktpositioner i samhället om de får möjlighet.

Denna agenda är något som de har haft länge men inte fullföljt tills nu.

Vaccinet är en del av denna agenda liksom aborter, dålig mat, dåligt kostråd, dåliga läkemedel, gifter, krig som har varit en av deras sätt att begränsa befolkningen. Att skapa svält genom att förstöra förmåga till att odla mat eller tömma lagren som man gjorde i Ryssland.