Annonser

Det jag insett sedan jag blev frälst kristen, är att vi faktiskt förstår väldigt lite om denna värld och det är mest personliga åsikter som styr. De som oftast sprider sina åsikter om vad som är sant eller falskt är i många fall bedragare, lögnare och i bästa fall de okunniga. Vilket förklarar varför denna värld ser ut som den gör.

Problemet är att få låter sig styras av gud utan låter sig styras av denna värld och denna värld är en lögn. Inser man detta så inser man också varför världen är som den är.

Det värsta man kan göra mot sig själv i denna värld är att lägga sitt liv i andras händer. Att tro på personer för deras position och auktoritet både till personlighet och från sin jobbposition. Eller tro sig vara på rätt sida om man är många och lyssna på experter och därmed slutar ifrågasätta. Att lita för mycket på sitt eget förstånd och inser inte att ens åsikter faktiskt är en produkt av det samhälle man lever i, ens erfarenheter och upplevelser. Man kan säga att man låter sig luras och bedras av sig själv genom att vara för mycket närvarande och lita på denna värld och för lite av gud som är sanningen.

Man låter sig under hela sitt liv luras av ormen i eden gång på gång utan att inse det. Att allt i denna värld är en lögn och den enda vägen till sanning är att återställa kontakten med gud. Genom att söka gud i bön och be gud om förlåtelse för det fel vi faktiskt gjorde en gång och är orsaken till att just vi finns på jorden. Vi var faktiskt med i satans uppror mot gud, men vi har fått en möjlighet att komma tillbaka. Men enbart om vi själva vill, genom tron och få helige anden som hjälpare och nyckel till himlen.

Förklaring av arvsynden.

Den officiella förklaringen till arvsynden. Som faktiskt inte förklarar varför vi har en synd när vi föds in i denna värld.

Den är att vi föll efter att vi hade ätit av äpplet i bibeln och därmed gått emot guds vilja. Vi hade ätit av frukten som gav oss kunskap om gott och ont.

Några förklaringar från olika källor om vad arvsynden är.

På grund av Adams och Evas fall lever alla människor i ett fallet tillstånd: avskilda från Gud och underkastade den fysiska döden.

Arvsynd är ett begrepp inom vissa inriktningar av kristen teologi. Begreppet används för att beteckna uppfattningen att människan ärver Adams synd och därför redan från födseln står i skuld till Gud och är hemfallen åt döden

Wikipedia

Arvsynd, människans medfödda benägenhet för synd och oförmåga till det goda.

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arvsynd

Människan är genom sitt sinnelag Guds fiende.

En sak är säker och det är att vi måste gjort något hemskt för att komma in i denna värld men det finns faktiskt ingen förklaring till varför. Det är därför viktigt att som kristen söka svaret på det hos gud. För har du gud hos dig i form av den helige anden så är det bara att fråga och du kommer att få svar. Inte göra misstaget som så många gör. Lyssnar på de man tror är kunniga som präster och andra som fått auktoritet och förtroende.  För som det står i bibeln så är det många lögnare, bedragare som kommit för att förleda mänskligheten men ofta av okunnighet. För där det finns okunnighet så blir många bedragna. Det vi kristna måste göra är att först söka gud i bön och be gud om förlåtelse. Det är det jag gjort och svaret blev inte det man först tror.

Som det står i bibeln.

1 Moseboken 2:16 Och Herren Gud gav mannen denna befallning: “Du kan äta fritt av alla träd i lustgården,

1 Moseboken 2:17 men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö”.

1 Moseboken 3:1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?”

1 Moseboken 3:2 Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården.

1 Moseboken 3:3 men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” .

1 Moseboken 3:4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni ska visst inte dö!

1 Moseboken 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”.

1 Moseboken 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.

1 Moseboken 3:7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken.

Ormen i bibeln som det är förklarat

serpent: The Samaritan copy, instead of nachash, “a serpent,” reads cachash, “a liar or deceiver,” read Joh_8:44.

Från programmet E-Sword

Så är ormen som många förstått är satan och den som anklagar gud och gjorde uppror och för det föll ner på gjorden. Denne orm som är en symbol har sedan urminnes tider varit symbol inom många hedniska religioner och den religion som hemliga sällskap tror på. Orsaken är att alla dessa är skapade av ett prästerskap som följer satan. Vilket inte många insett. Denna religion ser vi är på väg att ta över. Så igen så har vi lurats av ormen i eden och så fortsätter det.

Satan är en mästare på att lura och bedra oss vilket man kan se. Hur många tror på upplysningen, ateism, följer en hednisk religion, tror på islams gud, andlighet, hållbart samhälle, feminism, HBTQ, är oroliga för denna Covid-19 epidemi och tagit vaccinet eller följer en falsk stor kyrkas dogm. Hur stor andel av befolkningen stämmer detta in på, minst 90% av mänskligheten.

Satan lurade oss som lever på denna gjord att följa satan i dennes uppror mot gud. Men till de demoner som följde satan och gjorde det med kunskap om det. Har för evigt förlorat möjligheten att komma tillbaka till gud. Det har däremot vi som inte aktivt utan blev lurade. Det är det som historien om eden handlar om.

Arvsynden är således något vi redan gjort innan vi hamnade här på jorden. Som styrs av satan men om vi följer bibelns gud så får vi också ett skydd mot denne satan och dennes demoner. Ett skydd vi förlorar när vi vänder oss ifrån gud.

Detta betyder att alla vi som lever på jorden är de fallna änglarna i bibeln.

Förklaring av frälsning

Frälsningen är när vi blir förlåtna av gud och kan återvända till gud. Det är den vanliga förklaringen vilket är sann men det en djupare sanning om detta.

När man är frälst så tror man inte enbart på gud utan du har återskapat din kontakt med gud med hjälp av den helige anden. Vilket du kommer att känna av om du söker gud. För vägen till gud är inte enbart att säga att du tror på gud utan att återskapa kontakten.

När man lyssnar på religiösa personer så märker man efter ett tag att de inte riktigt förstått den religion de följer och det stämmer in på många kristna. Utan det handlar om att komma tillbaka till Eden eller himlen som allt handlar om, inget annat. Så släpp alla förutfattade meningar som man har lärt sig under sitt liv både om ateism, religioner och annat som fått oss att faktiskt gå vilse. Världen är idag otroligt vilsen och förr så fans det inte så mycket information som idag. Utan idag har vi gått vilse i alla informationer medan de som levde för, gick förlorade för brist av kunskap och ledning. Idag så går folk förlorade för att de inte hittar rätt information, en sann och ärlig berättelse från en som vet sanningen. Men som det står i bibeln, majoriteten av folk följer det som passar in i deras åsikter. Problemet är att deras åsikter är formade av en lögn från satan. Så de hittar inte den rätta vägen och de som gör det, går ibland vilse framför allt när de följer sitt egna åsikter, innan deras tro har växt till och blivit stark.

Frälsningen är en individuell och inte en kollektiv väg som att sitta i en stor grupp som det är i många fall. Utan en enskild väg som ALLA måste gå om vi vill återigen etablera kontakt med gud. Inte som idag man sitter i en kyrka, moské eller ett tempel och ber tillsammans med andra. Det är ett av satans sätt att förleda oss. Utan vi skall göra ett personligt och aktivt val genom bönen och dopet.

Tänk på en sak, varför är den kristna världen mer individuell och inte så kollektivistiskt som de andra. Religionen är det som skapar ett samhälle och formar individerna i detta samhälle. Därför att satan formar sina och gud formar sina.

Frälsningen är när vi har etablerat en kontakt med gud via den helige anden. Det är då vi börjar förstå saker och ting i denna värld. Om varför den är som den är för gud vill att du söker sanningen och vet och ser satans lögner och på så sätt undviker falla för satans lögner. Vilket i sin tur gör att du växer i din tro och inser under tiden att bibelns gud är sanningen och varför bibelns gud är sann.