Annonser

Filmen beskriver en framtid där människor lever i en simulerad verklighet skapad av maskiner för att kuva mänskligheten och samtidigt använda deras kroppar till att alstra elektricitet som en energikälla. Medan deras kroppar befinner sig i en behållare som upphåller deras liv med mat underhållning och annat. Men det finns de som är fria och kämpar emot och försöker befria väcka upp mänskligheten ur denna lögn och tyranni, samt besegra detta system.

Som det mesta i denna värld så är filmer ett sätt att manipulera tittaren. Filmen Matrix är inget undantag utan denna film har som så många andra en officiell handling som presenteras för tittaren. Men samtidigt en helt annan verklig handling och det är vad jag tänkte förklara.

Efter att man läst mycket om kristendom och mysterieskolan som är satanisternas religion, de som gör dessa filmer.

För läser man om mysterieskolan och är uppmärksam så ser man kopplingen mellan filmens handling och mysterieskolan.

Tänker göra en kort förklaring av det jag uppmärksammade i filmen, men det finns mer än det jag tar upp utan tar upp det viktigaste delarna.

Matrix är världen och ordet Matrix kan man hitta i de engelsk språkiga biblarna och är namnet på denna fysiska värld som vi lever i.

2 Moseboken 34:19 All that openeth the matrix is mine; and every firstling among thy cattle, whether ox or sheep, that is male.

2 Moseboken 34:19 Allt som först kommer ut ur moderlivet är mitt, liksom allt förstfött av hankön bland din boskap, det må vara oxe eller får.

Det är när vi föds in i denna värld eftersom vi följde satan och gick emot bibelns guds vilja. Det är vad historien om Eden handlar om, vi blev utkastade ifrån himlen och hamnade här i denna fysiska värld som straff.

När vi lurades ta äpplet av satan i Eden. Eden är ett annat namn för bibelns himmel som vi blev utkastade ifrån den när Eva och Adam åt av äpplet. Det är en förenklad förklaring av vad som verkligen hände.

Där vi får en andra chans eftersom vi blev lurade och inte medvetet val som satan och dennes demoner.

På så sätt så finns det en sanning i denna film men den är skriven och gjord av de som följer satan.

Så de goda i denna film är satans folk som i deras ögon vill väcka upp folk genom bl.a. upplysningen och all manipulation och propaganda de kommer med. Medan de onda i detta fall maskinerna som faktiskt är guds änglar.

Karaktärer

De som uppmålas som hjältar i filmen är faktiskt de som är våra fiender i verkligheten som satanister medlemmar i hemliga sällskap, helt enkelt de som följer mysterieskolan. De som är fria i denna värld är de som driver på att införa deras religion och utopi ”new world order”.

De som följer denna religion ser sig som utstötta och förföljda av makten, kyrkan och oss som de kallar mobben. De bryr sig inte om pengar utan de ser sig faktiskt som fattiga även om de har mycket pengar i verkligheten. För de är inte efter pengar som så många tror. Utan pengar och makt är medel för att uppnå sina mål.

Det är därför man ser dessa ”goda” karaktärer som lever i fattigdom och armod.

Neo – Tomas Andersson

Neo betyder ny, en ny och annorlunda form av något som fanns i det förflutna. Är också ett anagram över den utvalde, en hänvisning till hans öde att vara den som skulle ge fred. På grekiska är “neo-” ett prefix som betyder “ny”, precis som hans karaktär är en ny version av sig själv, som vill hjälpa till att skapa en ny värld. Och de meningsfulla namnlagren slutar inte där! Thomas betyder “tvilling” på både grekiska och hebreiska, återigen parallellt med hur Neo är både sitt ursprungliga jag och The One.

Denne Neo är en symbol för satanisternas befriare och frälsare, den som ska befria människan från guds tyranni som de anser. Neo är alltså den bibliska antikrist. Denne antikrist kan man hitta i olika filmer men i andra karaktärer och namn.

Trinity treenigheten och många tror att det handlar om kristna men det är fel. Denna treenighet är den luciferianska som man hittar inom mysterieskolan.

Morfeus/Morpheus är i grekisk mytologi en bevingad sömngud och drömmarnas gud. Han hade tusen söner, som skulle avbilda drömmens alla ansikten.

De tre agenterna symboliserar mysterieskolans tre hatobjekt, kyrkan, kungligheterna/ett lands ledning och mobben den stora massan som de ser som okunnig. Dessa tre vill de som följer mysterieskolan krossa och ser som ett hinder och fiende. Under århundraden som varit så har dessa satt sig i vägen på olika sätt. Kyrkan har haft ett grepp över folk och hindrat de från att ta makten.

Man kan säga att dessa tre är hindret för den satanistiska NWO.

Maskinerna den spindelliknande maskinen symboliserar de änglar som man ser som ondska enligt de som följer mysterieskolan.

Agent Smith en av agenterna och hatobjekt.

Robotarna är bibelns änglar och de som gjort denna film hatar allt med bibeln kristendom och kristna och ser guds änglar som onda och förslavande.

Behållarna som Neo vaknar upp i, är den plats som enligt bibeln är helvetet som styrs och kontrolleras av bibelns änglar. Eftersom de som följer denna mysterieskola ser helvetet som något enbart kristna har skapat och de tror inte att helvetet existerar.

Människor är de fallna änglarna i bibeln och har blivit inlåsta i denna fysiska värld som kallas för Matrix i filmen.

Oracle en präst eller prästinna som agerar som ett medium genom vilken råd eller profetia söktes från gudarna i den klassiska antiken. Man trodde att denne fick dessa råd genom att en gud talade genom denne.

Zion/Sion Namnet Sion används ofta för att beskriva en plats som utsetts av Herren där hans anhängare kan leva och tjäna Gud. Skriften hänvisar till Sion som “Helighetens stad” och en “tillflyktsstad” där Herren skyddar sitt folk från ondskan i världen. Om Babylon är världens stad, är Sion Guds stad.

Sion är ett platsnamn i den hebreiska bibeln som används som en synonym för Jerusalem såväl som för Israels land som helhet. Så man kan säga att de som följer satan ser sig som judar och anser att de är för Sion är ett platsnamn i den hebreiska bibeln som används som en synonym för Jerusalem såväl som för Israels land som helhet förföljda av oss.

I filmen så tog de överlevande människorna efter att robotarna tagit över tillflykt till den underjordiska staden Sion. Detta är en symbolism över fallet då  satans änglar kastades i helvetet.

Nebuchadnezzar Namnet Nebukadnessar på akkadiska (ett forntida semitiskt språk som är ett tidigt besläktat med hebreiska) är Nabu-Kudurri-usur, vilket betyder “O Nabu, skydda min förstfödde son.” Nabu var en stor mesopotamisk gudom förknippad med läskunnighet och skriftlärdes arbete.

Nabu, vaka över min arvtagare.

Nebukadnessar erövrade Assyrien, Egypten och Juda, men hans mest berömda erövring är Jerusalem, som finns nedtecknat i Bibeln. Vissa hänvisar till honom som en hänsynslös, grym kung som förstörde Jerusalem och tvingade det judiska folket i exil.

Apoc är en förkortning av apokalyps eller slutet.

Switch enhet för att skapa och bryta anslutningen. ändra position, riktning eller fokus för.

Cypher/Mr. Reagan spelar judas i filmen och sviker de alla. Ordet betyder noll ingenting som inget värd.

Tank som i stridsvagn en som kör på. Han föddes utanför Matrix

Dozer en förkortning för bulldozer. Han föddes utanför Matrix

Mouse symboliserar försiktig användning av resurser, oavsett om det gäller ekonomi, personlig energi eller känslomässiga resultat. Musens närvaro betyder att det är dags att övervaka vad du konsumerar. Känd för sin påhittighet och anpassningsförmåga. Andra ser det som modigt och intelligent.

Intressanta händelser

Trinity undkommer via telefon

När de telefoneras ur Matrix för att som i detta fall undkomma agenterna. Sär det faktiskt en symbol för hur demoner tar sig från denna fysiska värld tillbaka till helvetet. Dessa är faktiskt satans folk som ser sig som arbetare för frihet mot den bibliska guden.

När en satanist använder sin magi så använder de sigill och ritualer för att hämta upp en demon från helvetet. Men även att skicka tillbaka demonen till helvetet. Det är samma sak här i en annan form.

Den vita kaninen

Den vita haren på armen. Haren är en symbol för vägledning.

Att se en vit kanin i dina drömmar kan betyda att du är på väg att ge dig ut på en ny resa eller fas i ditt liv. Färgen vit är ofta förknippad med renhet, så drömmen kan säga till dig att förbli ren och oskyldig när du börjar detta nya äventyr. Det är också en tolkning att du kommer att börja ett nytt kapitel i ditt liv. Djurriket påminner dig vid denna tidpunkt att hur du än ser dig själv… kommer världen att följa din ledning. Vet att du är trygg och skyddad och älskad djupt övermått.

Bolaget som Neo arbetar på

Metacortex som är bolaget Leo arbetar för heter Metacortex rötterna till detta ord är meta-, vilket enligt Websters dictionary betyder “att gå utöver eller högre, överskrida” och -cortex, vilket är “det yttre lagret (gränsen) av grå materia som omger hjärnan.” Således är Metacortex att “överskrida hjärnans gränser”, vilket är precis vad Neo fortsätter att göra.

När Neo tar pillret samt spegeln

När de kommer in i huset där Neo blir upplyst så går de upp i en trappa där det finns schackbräde svart och vit. Svarta och vit är tillsammans symbol för en dualistisk värld av gott och ont. Läs på om dualism för att förstå vad detta handlar om. Svart och vitt symboliserar samma sak som rött det vitta och blått det svarta. Det symboliserar även Boaz och jakin som finns i kabbalismens livets träd och används även av frimurare.

I filmen Matrix får Leo välja mellan rött och blått, den blå betydde att han skulle återgå till sitt vanliga liv, medan det röda symboliserade en väg som kan ses som en symbol för verkligheten.

De röda och blå pillren symboliserar samma sak som i bibeln när satan lurade människan att ta äpplet. I detta fall så äter Neo äpplet igen då han tar det röda.

Det röda pillret representerar en osäker framtid” det skulle befria honom från den förslavande kontrollen av den maskingenererade drömvärlden och tillåta honom att fly in i den verkliga världen, men att leva “verklighetens sanning” är hårdare och svårare. Å andra sidan representerar det blå pillret ett vackert fängelse” det skulle leda honom tillbaka till okunnighet, leva i instängd komfort utan nöd eller rädsla inom den simulerade verkligheten i Matrix.

Som beskrivs av Morpheus: “Du tar det blå pillret…berättelsen slutar, du vaknar i din säng och tror vad du vill tro. Du tar det röda pillret…du stannar i Underlandet, och jag visar dig hur djupt går kaninhålet.” Neo väljer det röda pillret och går med i upproret. Underlandet är en symbol och annat ord för det bibliska helvetet.

Det röda pillret är vägen för filosofi och resonemang och kritiskt tänkande och vetenskap och testning. Den kan ses som vägen och början på ens resa till upplysning och förståelse av den väg som frimurare tar när de blir initierade in i hemligheterna och den religion som de följer.

Det blå är det för enkel och okritisk tro och känslomässigt beslutsfattande.

Vilket ska det vara? Utbildning och ”Liberal Arts and Sciences” handlar om det röda pillret.

Livets träd var trons träd och trösten i att tro att man kommer att leva för evigt. De som valde kunskapens träd fördrevs från Eden och hindrades från att komma tillbaka till frukten av tron på evigt liv (“ett flammande svärd som blinkar fram och tillbaka för att vakta vägen till livets träd.”

Så enligt denna förklaring så står blå pillret som vägen till undergång och den röda som en väg till utveckling men en mer svår väg. Troligen så skulle de flesta välja den blå som inte kräver något. Detta är den förklaring av de som tror på detta. Men samtidigt så är det en väg som troende på gud ska välja, för att komma till gud. Så faktiskt så har både en satanist och kristna samma åsikt om vad detta handlar om. Men resultatet är totalt olika, för den väg man väljer. Men en skillnad att de som följer satan, ser sig som de som har sanningen. Men de väljer Tree of knowledge som ger dom som det står i bibeln kunskap om gott och ont. De väljer själva vägen till undergång i helvetet för de går samma väg som Adam och Eva och blir utkastade ur Eden. Det är vad det röda pillret symboliserar i filmen.

När Leo tog det röda pillret och tog fingret i spegeln så symboliserar det upplysning.

Spegeln är en symbol för en knutpunkt mellan vår fysiska värld och den andra icke synliga och andliga världen. Så när Neo tar på spegeln så får han kontakt med denna värld och får en ande i sig. Det är samma sak som när en kristen ber gud om förlåtelse och får den helige anden. Så får Neo en ande i sig, i detta fall en demon. På så sätt blir Neo upplyst och det är vad dessa blir en form av mörk frälsning genom satan.

För man kan inte få dessa kunskaper som alla medlemmar i hemliga sällskap har på egen hand. Även om man läser böcker så är man blind som alla andra som inte har en ande hos sig ängel eller demon och vägleder en i livet.

Man kan säga att Neo blir pånyttfödd men genom den ockulta vägen genom satan. En motsatt form av den som kristna gör vid dopet och pånyttfödelse.

De som valde bibelns och fick en ängel hos sig och de kommer tillbaka till gud. Medan de som valde att gå satans väg fick en demon som leder till helvetet.

När sedan Neo vaknar upp så först så är han i en vätskefylld behållare med en massa kablar. Som är en symbol som är vårt fängelse. I filmen så är detta uppvaknande ungefär som för frimurarnas ”let there be light”. När Neo sitter och ser ut över denna plats och ser tusentals andra behållare i en mörk värld. Enligt de som tror på denna religion mysterieskolan så är detta helvete en skapad värld av kristna för att vi tror på ett helvete.

Det finns en tecknad film om Matrix där människor skapar ett svart täcke över världen, där flygplan släpper ut ett svart ämne som skapar moln över hela världen. Det symboliserar det som hände i bibeln där fallna änglar stängdes in i helvetet.

Sedan så spolas han ned och hämtas av deras skepp Nebukadnessar , som kan ses som en beskyddare av Neo och gruppen.

Samtalet mellan Neo och Morpheus

Samtalet är direkt taget ifrån läran om mysterieskolan som man känner igen. Det betyder att alla inte är bereda eller klarar av att ta in kunskap och lära sig nytt och framför allt klara av att tänka om helt.

 • Vi frigör aldrig ett sinne efter en viss ålder.
 • Det är farligt. Hjärnan har svårt att släppa taget. Jag har sett det förr.
 • När Matrix byggdes.
 • Det var han som befriade de första av oss, talade om sanningen för oss.
 • …som hade förmågan att förändra det han ville…
 • …. Och omforma Matrix efter eget huvud.
 • Så länge Matrix existerar kommer mänskligheten inta att vara fri.
 • När han dog siade oraklet om hans återkomst –
 • Att den skulle förebåda Matrix undergång –
 • Få slut på kriget och ge vårt folk frihet.
 • Därför har några av oss ägnat hela livet åt att leta efter honom.

Jag har gjorde det jag gjorde… för jag tror att sökandet är över

Kampen mellan Neo och Morpheus

Kan ses som att Neo lär sig att tänka på ett nytt sätt. Som det stås i filmen befria dina sinnen som faktiskt är en väg till upplysning att släppa sina förutfattade meningar och okunskap och framför allt inställningen som många har begränsning i vad som är sant och kunna fortsätta till nästa port eller dörr så att man så att man lär sig mer och blir just upplyst. Många har idag en benägenhet att låsa in sig i ett hörn när man inte accepterar det denne inte har kunskap om. Därför stannar personen kvar i okunskap. Folks ovilja att tänka i andra och nya banor är deras största hinder.

 • Jag försöker frigöra ditt medvetande.
 • Men jag kan bara visa dig dörren.
 • Du måste själv gå igenom den.

Detta säger Morpheus till Neo och det är något man talar mycket om.

 • Du måste släppa allt.
 • Rädsla, tvivel och misstro

I deras Matrix program

När Morpheus säger att om du inte är en av oss så är du en av dem. Det betyder att då är du en av deras fiende mobben, kyrkan och styret i ett land/kung.

När de tar sig in till Matrix

Så är det samma sak som när en satanist använder magi för att få upp en demon från helvetet. Man använder en signal i form av en formel, sigill och ritual för att få upp en demon till vår värld eller Matrix från helvetet.

Mannen som förrådde dem

De som följer denna mysterieskola har också sina Judas som sviker de. De som har kommit fram och sagt sanningen om dessa. Framför allt de som har gått ur hemliga sällskap och sagt sanningen om vad de sysslar med. Enligt frimurarna så ska denne person dö.

Slutstriden mellan Neo och agenterna

De som följer denna mysterieskola ser det som en strid mellan de och kyrkan makten mobben och att de kommer att vinna över oss. Tyvärr så verkar det bli som de vill, att de får som de vill en seger. Det står i bibeln om detta då de får sitt NWO men under en kort tid 3,5 år innan gud avslutar det.

Bilden när Neo kommer över alla mentala begränsningar som man talade om i filmen och det som mysterieskolan tror på. Att allt är att man begränsar sig och inte tror att saker är möjliga.

Neo  har nått sin upplysning och förstått allt och därmed ser vad denna värld verkligen är och kan kontrollera den. Precis som Morpheus sa att den satanistiska frälsaren kommer att kunna se allt och kunna ändra på saker och ting efter hur denne/Neo vill.

De som står i vägen är inget hot och allt agenterna kastar mot Neo kommer att studsa bort för de utgör inget hot längre. Det kan beskrivas som att då har de bsegrat oss mobben, kyrkan och makten.

Dom det står i slutet av filmen, är precis om de tror och är faktiskt ett meddelande till gud och dennes änglar. Den visar också vad de vill och varför de gör det de gör med alla manipulation, propaganda och lögner. En värld som följer det satanisten Aleister Crowley

Gör vad du vill ska vara hela lagen – Det är framtiden

Med denna fras menar Aleister Crowley att det är en synd att upprätta restriktioner för människor. Att man helt enkelt inte får införa några begränsningar som hindrar en annan att få utöva sin vilja. Vad dennes vilja får under inga omständigheter begränsas genom regler och lagar.

Neo

 • Jag vet att ni är där ute.
 • Jag vet att ni är rädda. Ni är rädda för oss.
 • För förändring.
 • Jag ska lägga på luren och visa det ni vill undanhålla människorna.
 • Jag ska visa dem en värld utan er.
 • En värld utan regler och kontroll, en gränslös värld.
 • En värld där allt är möjligt.

Allt som händer i denna värld har på ett eller annat sätt med religion att göra.

The Matrix (1999) – Ending Scene

https://www.youtube.com/watch?v=fq5Uhz-JAOQ

De som följer denna mysterieskola hatar oss vanligt folk och ser oss som deras fienden. De gör allt för att förlöjliga och håna oss. Framför allt ser de oss som duma och okunniga vilket de faktiskt har rätt i eftersom det är så får som ifrågasätter saker och ting. Framför allt lär sig lyssna på de som vet och varnar folk och inte bara följer efter alla moden.

Ofta gör de filmer som Matrix där handlingen handlar faktiskt om att säga att vi är dumma och vi ska besegra er. Problemet är att de har inget direkt motstånd men de får samtidigt inte gå för snabbt fram och säga sanningen alltför tydligt. Utan göra filmer med ett kryptiskt budskap där de säger en sak till oss den officiella handlingen. Medan de själva vet vad filmen handlar om, samtidigt som de hånar oss. Så vi betalar för att bli hånade om och om igen av dessa typer.