Annonser

För snart 20 år sedan så såg man en karta över ett tänkt framtida USA. Där man kunde se stora områden där det skulle vara begränsningar över hur mycket människor skulle få tillträde till. Stora delar områden skulle det vara hårt reglerade och lite tillgång för människor att befinna sig. Sedan andra områden som var buffert zoner med en begränsad mänsklig närvaro. I praktiken så skulle bara jordbrukare och de med speciell rätt få befinna sig i dessa områden.

Denna karta var då intressant, men då tog man inte detta på stort allvar utan var mer att det var intressant att läsa om. För då märkte man inte något av detta. Eller mer korrekt då var man inte så insatt var världen var på väg utan trodde att det var något som låg mycket långt fram i tiden.

Det man inte då tänkte på då, är hur detta kommer att göras i Sverige och övriga Europa. Men som alltid så får man reda på dessa saker efteråt. Man har ju redan börjat med att få folk att flytta ifrån landsbygden. För det är målet att avfolka landsbygden.

Såg en dokumentär om hur man i USA gjorde allt för att få folk på landsbygden att lämna sina hem och flytta in till staden. Myndigheterna kom dit och trakasserade folk. Genom att komma med lögnaktiga påståenden om att de smutsade ner. Varje gång dessa myndigheter kom på besök skickade de också en faktura på ett högt belopp så att de som bodde där skulle tröttna eller tvingas av ekonomiska orsaker att flytta.

Självklart så har vi haft en naturlig flytt från landsbygden med tanke på att jobben och industrierna har funnits i städerna samt mer möjligheter. Men det är inte det detta handlar om utan att man vill få folk att bo i städerna i stället för landsbygden. Antingen frivilligt eller med tvång.

Men nu de senaste åren så har man märkt av dessa planer allt mer. Framför allt då man samtidigt pratar mycket om att vi måste rädda klimatet. För det är så man kommer att få detta accepterat av folk. För att vi ska acceptera detta så måste vi hamna i en kris som den påstådda klimatkrisen, som inte existerar.

Framför allt nu efter Covid-19 epidemin och nedstängningarna som var ett led i detta. Men som de inte verkar helt fått igenom, eftersom man återigen har öppnat upp samhället för att folk började demonstrera mot detta. Så nu måste man gå vidare men med andra ursäkter för att vi ska acceptera att få våra liv hårt begränsade.

Hur planen för framtiden ser ut

Med WEF:s egna ord – this rearrangement of cities is absolutely about climate change.

En sak man ska veta om är att detta är något som dessa har planerat länge. Vilket man kan läsa om i deras böcker och dokument som de faktiskt har skrivit och ibland get ut.

I denna plan så vill de att:

• Du ska inget äga, inte ditt hem eller några möbler, bilar, dator, tv
• Allt ska vara kollektivt
• Du ska inte ut och resa, framför allt inte med flyg
• Du ska leva ditt liv i ett begränsat område, där du jobbar, bor och har dina vänner

Nu har man kommit fram att så kallade 15 minuters städer ska vara normen för framtiden. Vilket betyder att vi ska max kunna resa 15 minuter ifrån där man bor. Till allt man behöver i livet som jobb, affärer kafé, restauranger etc. Allt man behöver ska finnas inom en 15 minuters resa antingen att gå eller cykla.

Ett exempel på det är att man i Stockholm som är medlem i detta vill förbjuda
bensinbilar i centrum.

Ett annat exempel på en stad som inför detta är Oxford där befolkningen fick faktiskt rösta om
detta och över 90% röstade nej vilket bevisar tydligt att få vill ha detta. Det är en början på
ett övervakningssamhälle som kommer att smyga sig in. Man kommer att säga att det är inget att
oroa sig över och att det är bara konspirationsteorier. Men som alltid förut så har folks oro visat
sanna.

Dessa städer arbetar för att göra städerna mer kompakta där man kommer bygga mer höghus så att fler kan bo på mindre yta. Dessa lägenheter kommer också bli mycket mindre och trots det dyrare än idag. Man kommer inte tillåta att vi har bostadsrätter utan alla lägenheter ska var hyreslägenheter.

Mitt råd är att söka om detta för detta händer i alla större städer runt om i hela världen och inte bara väst.

De gör detta enbart för att vi ska förbruka så lite av jordens resurser som möjligt. Det är därför som vi ska dela på allt och inte äga något. Så att när vi inte använder en sak så kan någon annan utnyttja den. Vi ska inte äga något alls utan kunna utnyttja en cykel som står utanför bostaden eller att man ska återvinna det du inte använder.

Det ser man på att man marknadsför dessa tjänster om att dela och ge bort saker som man inte använder. Det är ett av stegen i detta att vi ska vänja oss med den framtid som kommer. Att vi ska frivilligt acceptera och ta till oss detta. Så det är en av många sätt man manipulerar oss och genom propaganda får oss att göra och acceptera det dom vill.

Eftersom vi inte äger något så kommer det inte heller finnas stölder. Så allt kommer vara kollektivt inte bara buss och tåg utan allt.

Det är många städer runt om i världen som hoppat på detta, även stora oljeexporterande nationer
som Saudiarabien.

Dessa städer kallas för 15 minuters grannskap, 15 minuters stad, smarta städer.

De som vill införa detta beskriver detta men väldigt fina ord och att det är för vårt och klimatets bästa.
Men sanningen är att de gör detta för helt andra orsaker. För de bryr sig inte om vår hälsa eller vad
som är bäst för oss.

Vad är dessa 15 minuters städer med deras egna ord.

A 15-minute city is a residential urban concept in which most daily necessities can be accomplished by either walking or cycling from residents’ homes. The concept (see also the New Urbanism of the 1980s) is present, among many, in D’Acci’s Isobenefit Urbanism since 2013 (“The Isobenefit Urbanism approach aims to create cities in which each dweller can do her/his usual main daily activities by walking or at maximum biking”) was popularized by Paris mayor Anne Hidalgo and inspired by French-Colombian scientist Carlos Moreno who in 2016 coined the term. 15-minute cities are built from a series of 5-minute neighborhoods, also known as complete communities or walkable neighborhoods. The concept has been described as a “return to a local way of life”.
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/15-minute_city

Tagit ifrån https://www.15minutecity.com/ och https://www.cnu.org

Think about the city or town where you live. How long does it take you to get to the grocery store on foot? Is your school or work close enough to walk to? What about a public park, a doctor’s office, a daycare, or any other places that you visit on a daily basis? While some cities have already considered what it means to live near all of these necessities, others are revamping their urban planning strategies and designing their neighbourhoods to be more pedestrian-friendly with the concept of a ‘15-Minute City’.

Partially inspired by the work of Jane Jacobs, who viewed neighbourhoods as social connectors, the idea behind 15-minute cities was developed by Carlos Moreno, a Sorbonne professor who aimed to improve the urban quality of life. With ‘hyper-proximity’ to amenities, jobs, government services, public parks, shopping, and a variety of entertainment only by bike or foot, the concept reconsiders how cities can be better designed to support the basic needs of residents. Within this small radius from their homes, stronger communities will be created that allows residents to feel more invested in the businesses and services in their area.

Walkable and bikeable neighborhoods need to be the norm, not the exception.

In less than two years, the 15-minute city concept has gone from a relatively obscure urban planning framework to a pervasive catchprase among city lovers, urban leaders, and property developers. The 15-minute city may now be overexposed while still being poorly understood.

It now seems mandatory for property developers to include a “15-minute city” reference in their marketing. It’s urbanist “virtue signaling.”

The “15-minute city” may be defined as an ideal geography where most human needs and many desires are located within a travel distance of 15 minutes. While automobiles may be accommodated in the 15-minute city, they cannot determine its scale or urban form. Based on automobile travel, most metropolitan areas may be 15-minute cities.

Så det är inte konstigt att man har gjort det svårt för de som bor på landsbygden att bo där med tanke på att man lägger ner all service eftersom folk flytta från landsbygden. Gjort det allt dyrare och svårare att kunna bo där och det har ju inte blivit bättre av att dagens drivmedelspriser är höga samt elen. Sedan så kommer de att införa mer krav och regler som gör det dyrare med avlopp och annat.

Sedan så kommer man att göra det allt jobbigare och svårare att bo på landsbygden även för de med fritidshus. De ska också bort. Man kommer att öka skatter avgifter, dra ned på investeringar och reparation av vägar gradvis. Precis som alltid, gradvis så att folk inte märker eller bryr sig så mycket, enbart för att detta ska kunna fortsätta.

Början på ett kontrollsamhälle

Det man kommer att göra är att dela in städer in i distrikt zoner där folk kommer att bo jobba och leva hela deras liv. Man kommer inte att få åka utanför sin zon utan tillstånd och andra begränsningar. Gör man det så får man böter.

Framför allt så kommer man inte att få åka ut många gånger. Utan du ska levas inne i dessa zoner. Vilket gör att vi kommer att leva som i ett fängelse där allt kontrolleras och styrs så att vi inte går utanför reglerna och får för mycket frihet.

Jag kan lova att det inte kommer att sluta med detta utan man kommer arbeta metodiskt för att
införa ett övervakningssamhälle som de säger för att skydda oss, men det är en lögn. De vill som de alltid gjort styra våra liv som de gjort sedan början av mänskligheten. För det är ingen skillnad från innan, de har länge arbetat för att återigen få kontroll över mänskligheten som de en gång hade. Det är vad allt detta handlar om att vi ska återgå till hur det var en gång.

För bryter man dessa regler så riskerar man böter. Om det inträffar tillräckligt mycket så kommer man att man tvingas gå en kurs i hur man ska vara och om det inte fungerar så blir det fängelse. För de kommer inte att acceptera att man inte följer deras regler. Det är att betrakta som en döds synd för du kan riskera att andra följer efter. Vilket är något som de kommer att vara väldigt vaksamma för de har tappat kontrollen innan och vill inte att det inträffar igen.

Man har börjat med att installera kontrollenheter i bilar så att man vet var och hur mycket man kör och om man kör för länge och utanför de områden man tillåts vara så stängs bilen av.

Ansiktsigenkänningssystem, kameror, elbilar, smarta telefoner är ett system som etablerats för att spåra människor steg för steg. Sedan kan straff kan skickas till vårt hus av artificiell intelligens när du bryter mot 15 minuters stadslagen. Detta i olika former av straff som böter avstängningar, kurser och även fängelse om inte annat anses räcka.

15 minute city zones that have been proposed by Oxford City Council as part of the Local Plan 2040 have garnered significant controversy. The plan, which will see traffic filters installed on six roads as part of a £6.5m trial, is set to commence in 2024. Under these new filters, residents will be able to drive freely around their own neighbourhoods but will be fined up to £70 for driving into other neighbourhoods through the filters. The plan’s aim is to create neighbourhoods in Oxford where ‘essential’ facilities are accessible by a walking distance of up to 15 minutes. These facilities were determined by a 2022 civilian consultation of over 5,000 stakeholders.
Källa: https://www.oxfordstudent.com/2023/01/25/15-minute-city-plans-cause-controversy/

Protester som vi inte får höra om

En sak vi inte får höra är att folk inte vill ha detta. Utan protesterar i de städer man har infört detta som Oxford där man ju hade en folkomröstning. Men ledningen har kört över folks vilja och börjat införa detta. Detta beteende är ett bevis på att man har andra planer med detta och att folks oro är mer än berättigad.

Ledningen i Oxford har kommit ut med en video där de säger att folks oro beror på konspirationsteorier. Men som sagt det är bara en början på ett kontrollsamhälle där vi kommer ha det svårt att sätta oss upp mot detta.

Men på andra städer har man också protesterat mot detta. Vilket är förklarligt och man kan ju hoppas att man blir många som protesterar för det är det enda som kan hindra att detta genomförs. Men de kommer att försöka igen senare.

Så länge länken finns kvar.
https://twitter.com/hashtag/15minutecity?src=hashtag_click

Varför gör man detta

En sak som man måste fråga sig är varför man verkligen gör detta. Det svaret är inte så enkelt som man kan tro. Utan som allt annat i denna värld så handlar det om religion. De som tror på denna religion mysterieskolan vill återigen få kontroll över världen och styra den till det samhälle som de vill se. Det handlar om att de vill få total kontroll över vad du tycker genom att begränsa all information så att enbart deras åsyn betraktas som sanning. Alla andra ska tystas och förlöjligas det är det vi ser idag.

Det är den gamla gruppen som ser satan som den sanna guden och vill därför att världen ska styras enligt deras religion. Det kommer därför att leda till ett enormt lidande och att vi kommer att återigen leva i ett samhälle där vi lever fattigt.

Det handlar inte enbart om kontroll, makt eller pengar utan om en urgammal religion.

Jag brukar säga att allt har att göra med religion och det är precis orsaken till detta. De som styr följer en religion och i den så säger den att vi människor är mer som en parasit och virus för denna värld. Eftersom vi i deras ögon förstör denna värld genom ökad befolkning som hugger ned skog, dödar djur. Skaffade oss industri som behöver naturmaterial som olja, kol, järn och andra metaller. För att hålla i gång ekonomin.

Detta vill de få bort. Eftersom de ser sig som jordens beskyddare och villrädda jorden. Då de ser denna planet som en levande varelse med organ och blod som vi. Där träden och växter kan ses som hår på vår kropp. Det är därför man inte är så enormt mot att vi använder oss av skog som byggnadsmaterial. Eftersom det växer ut hela tiden. Men mineraler i jorden och framför allt kol och olja är det man vill att vi slutar med helt.

Jag har läst många böcker som dessa har skrivit och många gånger så beskriver de ett föraktfullt och hatisk inställning till vårt sätt att leva. För de ville faktiskt behålla oss kvar i medeltidens samhälle med allt dess lidande och umbärande. Men de bryr sig inte om oss utan hatar oss eftersom de ser oss som levande döda zombies.

Sanningen är att vi övergav sanningen i bibelns gud och därför tar mörkrets krafter över och återför världen till samma samhälle som vi hade innan Jesus kom och befriade oss genom kristendom.

Källor:
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/02/08/defining-15-minute-city

https://www.architonic.com/en/story/archdaily-15-minute-city/20173719

https://www.c40knowledgehub.org

https://www.cnu.org/

https://www.15minutecity.com/