Annonser

För muslimer så är Mecka och kaba deras största helgedom. Med en väldigt tveksam historia som inte stämmer och då framför allt när de blandar in kristna personligheter och symboler. Utan någon grund från bibeln.

Det som är intressant är att när Muhammed erövrade Mecka så rev han inte allt hedniskt utan behöll en sten. Stenen i Mecka är idag en av deras viktigaste symboler. Hade han även förstört stenen så hade han bevisat att han gjorde guds vilja. Men läser man om vad stenar symboliserar och bibeln så inser man att islams gud faktiskt är Lucifer, bibelns satan.

Att man rev de andra guldstatyerna kan mycket väl göra med att man ville få bort de andra gudarna och att folket skulle byta från flera gudar till en. På så sätt likna kristendom och judendom, vilket islam har fått en del inspiration ifrån.

Denna sten var ju en hednisk religions heligaste objekt och läser man hedniska religioners ursprung så är de alla av satan. Då de får sin kunskap inte öppet utan från hemliga sällskap som alla hedniska prästerskap var medlemmar i.

Historia

Kaaba som betyder kuben stavades också Ka’bah eller Kabah, ibland kallad al-Kaʿbah al-Musharrafah. Denna byggnad står i mitten av islams viktigaste moske Masjid-ul-Harām, som är den heligaste helgedomen för muslimer.

 Prior to Islam, the Kaaba was a holy site for the various Bedouin tribes throughout the Arabian Peninsula. Once every lunar year, Bedouin people would make a pilgrimage to Mecca. Setting aside any tribal feuds, they would worship their gods in the Kaaba and trade with each other in the city.

 The Black Stone is believed to have been given to Ibrahim by the angel Gabriel and is revered by Muslims. Muhammad made a final pilgrimage in 632 C.E., the year of his death, and thereby established the rites of pilgrimage.

 This mosque, which is what exists today, is composed of a large open space with colonnades on four sides and with seven minarets, the largest number of any mosque in the world.

 https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/introduction-cultures-religions-apah/islam-apah/a/the-kaaba

 Det finns många bevis på att islams gud allah är samma gud som hedningar följde inte bra till namn. Utan man har funnit statyer där man har en gudom med en måne på precis som islams symbol.

 Vad kaaba och den svarta stenen verkligen symboliserar

 Ṭawāf (Arabic: طَوَاف, lit. ’going about’) is one of the Islamic rituals of pilgrimage and is compulsory during both the Hajj and Umrah. Pilgrims go around the Kaaba (the most sacred site in Islam) seven times in a counterclockwise direction; the first three at a hurried pace on the outer part of the Mataaf and the latter four times closer to the Kaaba at a leisurely pace. The circling is believed to demonstrate the unity of the believers in the worship of the One God, as they move in harmony together around the Kaaba, while supplicating to God.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Kaaba

 Det som gör detta intressant är att nummer 3 symboliserar spirituella och nummer 4 den fysiska. Det är något man hittar också inom mysterieskolan just denna indelning 3 + 4 = 7.

Vilket är ett ytterligare bevis på att islam har en annat ursprung än vad muslimer vet om. Islam är en skapelse av personer som följde mysterieskolan.

 The number 7 is the most sacred of al numbers, and for several reasons is so considered in all theogonies. 1st, because it relates to the mystery of the manifestation of the godhead, the mystery of creation, 2nd, because number 7 governs the ecjually divine mystery of gestation, and 3rd, because it is the number of perfection. All the ancient. Mystery teachings agree that the divine brought forth the manifested universe through a deity having a 7 fold aspect.

 Not only is number 7 the law of manifestation in the races of mankind, but also in man himself. For, like the planet and the race, man is a 7 fold being composed like number 7, of the 3 and the 4. Such a division of the 7 into these two constituent principles, the spiritual 3 and the material 4, was used time and again in medieval hermeneutics and is also at the basis of the division of the 7 liberal arts into the trivium and the quadrivium. Which are symbolised by 3 triangle and 4 squeare.

Källa: Key to the universe, Harriette Curtiss,

En intressant del i detta är att Muhammed betraktades som en perfekt människa. En perfekt människa är också inom mysterieskolan ett namn på en upplyst person inom hemliga sällskap och prästerskap inom hednisk tro. Det är något som dessa når genom att skaffa sig kunskap ju högre upp i graderna denne når. Till skillnad mot Jesus som inte behövde det utan var perfekt från början.

Muhammad’s wisdom is uniqueness (fardiya) because he is the most perfect existent creature of this human species.

The phrase means “the person who has reached perfection“, literally “the complete person”. It is an important concept in Islamic culture of the prototype human being, pure consciousness, one’s true identity.

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ins%C4%81n_al-K%C4%81mil

Kabba kallas av muslimerna för Guds hus. Samt att de påstår att Kaba byggdes av Abraham och hans son Ismael efter att ha fått en befallning av Gud. Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den svarta stenen som är infattad i silver. Problemet är att detta står det inget om i bibeln och därför har detta med stor sannolikhet aldrig inträffat. Framför allt om man förstår den stora skillnaden mellan islam och kristendom. Ismael föddes av en slavinna, slav är en symbol för synden och fiendskap mot bibelns gud.

Det är kaaba som muslimerna ber åt men muslimerna brukade be mot Jerusalem i sina böner. Men efter en uppenbarelse som Muhammad fick ändrades riktningen år 624 mot Kaaba.

Muslimernas ska enligt den islamska ritualen som kallas för hajj, gå runt denna byggnad 7 gånger motsols. Samt kyssa den svarta stenen eftersom muhammed tog stenen och kysste den. Muhammed sa att de muslimer som genomgår en hajj blir enligt islam utan synd. Att man går motsols runt denna byggnad kan man även finna inom andra religioner. Inom satanism, Wicca så går man också sju varv runt en helgedom och sedan så möter man satan. Samma sak betyder faktiskt denna ritual och stenen i Mecka är liksom dessa symbol för Lycifer den bibliska satan.

Den officiella tron är att man inom islam tror på samma gud som den i bibeln men det stämmer inte. Vilket kaaba och allt som finns i denna moske är ett bevis på. Framför allt så är det inom kristendomen ett totalförbud mot att använda stenar i någon form. Eller några föremål över huvud taget.

Det blir inte bättre av att kaaba är på många sätt en kabbalistisk symbol. Därmed återigen ett bevis för att kaaba har ett annat ursprung än vad man vill få oss att tro. Det slutar inte där utan man kan se flera kopplingar till den satanistiska tron mysterieskolan som kabbalism är en del av. Det finns även kopplingar till hermetisk filosofi, alkemi, tarot samt flera andra trosuppfattningar man har inom mysterieskolan.

Kaaba har under århundradena som gått reparerats och byggts om flera gånger, då den har skadats i krig eller naturkatastrofer. Man har byggt om för att kunna hantera alla pilgrimer som årligen kommer.

Den svarta stenen

Svarta stenen eller Kaaba stenen finns placerat i det högra hörnet av ett hus som är format som en kub. Det är en sten som är 30 cm i diameter och 1,5 meter lång. Enligt muslimerna så hittades stenen av Abraham och hans son Ismael när de letade efter stenar att bygga kaaba. De ansåg att stenen hade ett heligt värde och gjorde den till en av byggnadens hörnstenar.

Stenen föll troligen från himlen, då många hedniska religioner hade just stenar somfallit från himlen som heliga objekt. Det kan undras varför de har en sten som de ber år och dess verkliga betydelse. En förklaring kan man få ifrån bibeln.

Innan Muhammed intog mecka så fanns det 360 idoler förmodligen representerade dagarna på året dessa dyrkades av arabiska stammarna. Muhammed förstörde alla andra idoler och behöll stenen.

Den svarta stenen i mecka tror muslimerna går tillbaka till Eva och Adam. Många muslimer tror att stenen från början var vit och har sedan dess absorberat troende muslimers synder och därför blivit svart.

Stenen har sedan dess fallit i delar av orsakades av en sekt som anföll mecka och tog stenen. När stenen återtogs så hade stenen brutits i flera bitar. Bitarna hålls ihop av att man byggde en ram av silver där man fäster sten fragmenten på.

Före islam var Kaaba en helig plats för de olika beduinstammarna över hela den arabiska halvön. När Muhammad intog Mecka så verkar det som om Kaaba var vördad som Allahs, den Höga Guds helgedom, även innan muhammed.

Den inbäddade svarta stenen var en av flera som mycket väl kan vara en meteorit som hade fallit från himlen och kopplat himmel och jord. Men muslimerna vill inte att forskarna ska undersöka om så är fallet.

Stenen enligt kristendomen

I bibeln så har får man en klar syn på bibelns guds syn på vad denna sten verkligen symboliserar.

Då sade han till dem: Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld. Lukas 10:18

Oavsett om vad muslimer tycker och tror så har denna sten en symbolik som de inte vet om. Det har ingen betydelse om vad de säger om denna stens ursprung. Det är en symbol för Lucifer, bibelns satan.

Koppling till kabbalism, hermetism, alkemi, sacred geometry, astrologi och Tarot

Alla dessa är en del av mysterieskolan som är grunden för alla hedniska religioner inklusive islam och vad man följer inom alla hemliga sällskap.

Mecka och dess kub symboliserar

De fyra elementen inom alkemi, eld, luft, vatten och jord

Fyrkant

Metatron’s kube

Swastika som i sin tur symboliserar den svarta solen, den svarta solen inom hedniska religoner och även hemliga sällskap är Lucifer. Lucifer är den gud som inte syns. Swatsika är också en skapelse symbol och enligt den så är Lucifer den som skapade allt och inte bibelns gud.

Nr 4

Kub

Saturn

Chesed – Sephiroth Sephiroth

Tau korset

Kors

Kuben är en symbols som används inom kabbalismen och är en viktig symbol som man hjärna bortser ifrån. Som man vet innan så används kabbalism som en del av alla andra mysterieskolor som hedniska religioner eller mytologier.

Kuben

Stenen finns i det nedre högre hörn och man behöver titta på vad de olika delarna av kuben symboliserar för att hitta fler kopplingar över denna symbol.

Man kan se bevis på islams ursprung när man tittar på kuben i Mecka, dess svarta sten som symboliserar Lucifer eller satan. Dess ursprung liknar mer vad man kan läsa i mysterieskolan. Denna mysterieskola ligger som grund i många hedniska religioner, många som även innebar att offra människor.

It corresponds to the number four, the body and the earth element, and is symbolic of matter, stability, solidity, and truth, which is eternal and unchanging. Cube symbolism is also found of the Tarot, contained in the Emperor, Chariot, and Justice Cards. The Devil Card displays a half- cube, representing imperfection, imbalance, and excessive materialism.

The cube was frequently used as a pattern in ancient times for many types of buildings, including temples of all kinds, and was often the foundation stone of the structure. The six faces of the cube when unfolded form a Latin cross. Numerous altars and temples around the world were based on the cube and/or the Latin cross, including the famous Temple of Solomon.

https://www.shininglotus.com/cube-symbolism-and-ancient-wisdom/

In Tarot, the cube relates to the Emperor, a card of protection and assertiveness but also of territoriality and confinement. Similarly, as some believe the cube to be the symbol of the builder or architect, this shape also relates to the Hierophant. The Hierophant is a card of order and uniformity.

In astrology, the cube can be associated with the signs Capricorn and Cancer, the signs of formation and building security as well as stability in the home.

It represents creation and the power of sacred geometry as a whole.

The Tarot cards associated with the Cube of Space are: The Devil, The Hermit, and Death in one section. The Moon, The Chariot, and Justice in another. Also, the Emperor, Temperance, and Strength. In another part of the cube, the points correspond to the Hierophant, the Star, and the Lovers.

https://digestfromexperts.com/4161/cube-symbolism-meaning/

Inom frimureriet så ser man människan som en ofärdig kub med oskarpa hörn och kanter innan medlemmen blir medlem, efter att personen blivit initierad så säger man ”Let there be light”. Målet inom frimureri är att man ska bli av med alla ojämnheter i kuben och bli mer upplyst och perfekt person. Så kuben symboliserar en icke perfekt persons väg till upplysning och bli perfekt.

Metatron’s kub

Metatron, the greatest of angels in Jewish myths and legends. Metatron is not a figure of the Hebrew Bible, but his name appears briefly in several passages of the Talmud. His legends are predominantly found in mystical Kabbalistic texts.

https://www.britannica.com/topic/Metatron

Det ska tilläggas att Talmud inte är en del av judendom utan en kabbalistisk bok. Kabbalismen är inte en del av judendomens.

Metatron’s Cube is a Symbol Of Creation.

Like all sacred geometric shapes, the roots of sacred symbols such as Metatron’s Cube are derived back to the symbolic creation of the universe.

The symbol of Metatron’s Cube is used to explain and symbolize this ‘birth-of-the-universe’ and it’s nature of infinitely expanding in all directions of time and space.

https://theconsciousvibe.com/the-symbolic-meaning-behind-metatrons-cube-sacred-geometry-explained/

Metatron har inga kopplingar till bibeln och är inte bibelns gud utan De som följer mysterieskolans gud Lucifer.

Metatrrons kub symboliserar samma sak som svastikan/hakkorset, en skapelsesymbol.

Canupos

Kaaba är i exakt linje med månens cykler samt resning  av Canupos den näst starkaste stjärnan efter Sirius. Frågan kan ställa om varför.

Detta är en koppling mellan mikrokosmos, vi människor och makrokosmos som är det man kallar för all eller gud. De som följer mysterieskolan arbetar föra att nå gudstatus.

Det intressanta är att den är i linje med Canupos som är länkad med Osiris

Ett missförstånd är av den Egyptiska mytologin, att det inte är konstellationen Orion som är kopplad till Osiris utan stjärnan Canupos. Canupos är för Egypten den södra polstjärnan och samspelar med Sirius som enligt äldre texter kontrollerar tid och evolution. Canopes anses var en ”stargate” där man kan kommunicera med gudar och även sträva efter att bli en gud och träda in i andra dimensioner.

Canupos ansåg ge tillgång till efterlivet som är Osiris domäner som var en gud som kontrollerade efterlivet. Canopus var identifierad tillsammans med Osiris bröst och hans ark som förvandlade honom från en dödlig till en gud. Historien gav ursprunget av legenden om galen samt alkemi.

Koppling till hedniska religioner

Meteorit kulter var vanliga i den grekisk romerska kulturen, Artemistemplet (Diana) i Efesus innehöll en staty av modergudinnan uthuggen ur en meteorit som föll från Jupiter. Samma sak med frygiska modergudinnan Kybelle dyrkades i Pessinus(Rom).

Slutsats

Islam som så många har missförstått och framför allt muslimerna själva. Det finns mycket som bevisar varifrån islam har sitt ursprung ifrån och det är inte samma gud som bibelns.

Om man tar och tittar på muslimers sätt att vara med deras krig, terror och annat visar bara att något inte stämmer. För vet man var man ska kolla så får man snabbt insikt i felet.

För alla av satans vägar visar på en sak och utfallet är alltid det samma ett samhälle i misär och en totalitär makt som styr

Islam är en anti gud antikristlig religion som ingen kommer kunna samarbeta eller leva i fred tillsammans. För när en muslim pratar om att vi ska leva i fred med varandra så handlar det inte om på lika villkor. För det muslimer menar med fred är att allt ligger under islamiskt styre inte förrän det inträffar så kommer det aldrig bli fred.

Referenser:

http://philipcoppens.com/canopus.html

http://www.crystalinks.com/blackstoneofmecca.html