Annonser

Idag så har det inträffat något som är väldigt oroande och det är att man verkar attackera vår matförsörjning. Det är något som faktiskt inte uppmärksammas så mycket av media i alla fall i Sverige och andra men det kan man inte förvänt. Eftersom media inte är intresserad av det som är viktigt för oss vanligt folk. Men gör de det så handlar det oftast om att komma med en bortförklarande så att folk inte bryr sig så mycket.

Vi har ju sett hur priserna på livsmedel går upp och kommer att fortsätta att gå upp. Om inget händer som gör att priserna går ned. Vi har ju kriget i Ukraina som är en av orsakerna men det är inte hela sanningen.

Det som händer idag är att man gör allt för att minska vår tillgång till livsmedel med ursäkten att rädda klimatet. Man gör det för som de säger följa EU:s regler och minska sina kväveutsläpp till 2030. Det för att få folk att gå med på detta, men som sagt, allt är bara en lögn.

För läser man på hur de tänker och agerar så använder de alltid ursäkter för att få igenom sin agenda. Den agenda är att vi ska leva på så lite resurser som möjligt. Precis som man gjorde för innan industrialismen som de också vill få bort.

Om de får igenom sin agenda om hur de anser att vi ska leva så är det ett liv med lite resurser. Vi ska leva och förbruka så lite som vi bara kan. Så ett liv som är helt annorlunda än idag. Framför allt så ska vi inte leva på kött utan det ska ersättas med att vi äter insekter som en proteinkälla.

Sanningen bakom att vi ska sluta äta kött har inget med klimatet utan som alltid. En religion som ligger bakom den. De som sitter och styr följer en religion som anser att om man äter djur så får man i sig deras känslor innan de dog. Som i sin tur förs över till den som äter, oss i detta fall. Medan en insekt inte har någon själ och därför är det fritt fram att äta insekter.

Det som har börjat hända efter denna pandemi är att vi ser något som ser ut som en attack på vår livsmedelsförsörjning. Makten har gjort detta för i historien och en av de mest kända är Holdomor. När den kommunistiska diktaturen tog bort maten i Ukraina och på så sätt skapade en svältkatastrof, där miljoner personer dog. Orsaken var att ukrainarna sate sig upp mot makten.

Även om vi inte kommer att få uppleva en svältkatastrof så kommer man att göra allt för att minska matkonsumtionen.

Ett annat problem i Sverige är att vi är så beroende av import av livsmedel. Det skulle orsaka problem med livsmedelsförsörjningen om det blev en kris som ww2 då vi var tvungna att försörja oss själva utan hjälp ifrån andra länder.

Minska boskap och få ned köttkonsumtion

De vill framför allt bli av med animaliskt. Då man begränsar tillgång och utbud av kött och mjölk. Det är något man verkar fokusera mest på och vill att vi slutar med. För slutar vi inte frivilligt med det så kommer de att tvinga fram det. Genom att öka skatterna, göra det svårt för bönder, begränsa utbudet och minska var man kan köpa kött. Till sist ett tvingande förbud. Det är inte bara vi vanligt folk som ska sluta med det utan alla inklusive eliten om de inte redan slutat.

Som ett exempel så ska man i Nederländerna minska boskap med 30% till 2030

Köpa ut och lägga ned jordbruk

I Europa så har man i Holland antingen tänker köpa frivilligt eller tvinga bönder till att sälja mark och sluta med att boskap. Allt för att vad man säger rädda världen och minska klimatpåverkningen. Detta har fått bönderna i Holland har gått ut och protesterat.

Visa påstår att man ska använda denna mark till att bygga bostäder till utlänningar. Men det tror inte jag stämmer för det man vill göra är att få folk att flytta in till städerna.

Den holländska regeringens handling har tvingats fram av ett rättsfall 2019 som sa att PAS meddelandet, ett slags kväveterminshandelssystem för bönder och industriföretag, var olagligt eftersom det inte kunde visas att utvecklingen inte skulle skada EU-skyddad natur. reservat som kallas Natura 2000-områden.

Domstolsbeslutet ledde till ett tillfälligt byggstopp och 100 km/h-gräns på vägar, och gjorde cirka 2 500 gårdar olagliga i ett slag.

Liknande regler har även andra länder i EU börjat ta efter som Irland.

”Enligt Lyon försökte Europa uppenbarligen påverka resten av världen i sin lagstiftning. Han beskrev en “ideologisk kamp” mellan USA och Europa för att påverka resten av världen om klimatstrategier.”

https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/30/peak-polluters-last-chance-close-dutch-government

Dutch govt to shut down up to 3000 farms, sparking more protests

Nederländska regeringen ska stänga 3.000 jordbruk

Detta är bara början med detta att man kommer på ett eller annat sätt tvinga, dessa bönder att lägga ned eller anpassa sig. Antingen köpa ut eller tvinga de att sälja eller på något annat sätt göra det omöjligt att fortsätta. Ett är att man låter aktivister attacker bönder, som hänt i Sverige.

När man testat i ett land så kommer man att fortsätta med fler länder som inför samma regler och mål. Så är det alltid, man genomför dess saker gradvis och på olika sätt i olika länder. Så att folk inte uppmärksammar det och oftast låter det vara.

Bränna ned matfaciliteter

En annan sak som börjat inträffa är att det brinner mat fabriker, lager runt om i USA och det är i dagsläget över 100 platser det brunnit. Vilket är oroande för framtiden.

Även om det händer av förklarliga skäll, så är det en sak som är konstig är att de flesta händer i USA och inte spritt över världen. Det som gör att det är intressant är att det är USA som faktiskt drabbats mest av detta. Frågan är bara varför.

USA är en av de största livsmedelsproducenterna i världen och har stor export.

What’s behind the string of food facilities burning to the ground? FBI warns of trouble to come

Med tanke på allt som händer och det man vet ska komma att hända så är man extra vaksam. För det händer en massa i denna värld och man vet om att planen med NWO är att vi ska leva mer primitivt och med mycket mindre resurser och mer kontroll av våra liv. Ett av dessa mål är just livsmedel. Att vi ska leva mer på växter frukt och grönsaker och inte mer på någon form av kött.