Annonser

Om den svåra vägen till sanningen av egen erfarenhet.

Om varför det är så otroligt svårt att hitta rätt, göra rätt kopplingar och ställa rätt frågor och därmed förstå bättre vad all dårskap i världen handlar om. Av egen erfarenhet så har man gjort alla fel som finns, följt lyssnat på lögnare, läst fel böcker, följt efter andra och inte tänkt själv. Men även lyssnat och läst på de som verkligen vet och skaffat sig bred kunskap och inte låst in sig utan fortsatt söka sanningen hela tiden.

Jag kan lova en sak att sanningen inte är vad man först tror när man börjar söka efter den om man hamnar rätt och inte slutar.

Den vanligaste åsikten om varför Sverige och världen ser ut som den gör med allt ifrån migration, finans, EU, FN, de påstådda klimatförändringarna krig och terror. Är att det handlar om en liten elit som styr i bakgrunden, vilket är rätt. Men sedan tron att allt handlar om pengar och makt samt kontroll är att förenkla sanningen. Det stämmer till viss del, problemet är bara att de har just allt detta makt, pengar och kontroll över oss, genom media myndigheter och andra. För det handlar inte om detta utan pengar, makt är mer att ses som medel att uppnå sina mål.

Sedan så är det största misstag många gör är att man följer efter alla andra och tror att man har förstått. Men sanningen är att det är inte så enkelt, utan sanningen är som det brukar vara det man inte tänker på och ofta saker man inte ens vet om. För man har som alla en syn på världen som beror på den kunskap man har, som i sin tur reflektera sig i sina åsikter. Oftast så är den felaktig av egen erfarenhet.

Man gör ett misstag i början och söker en enkel orsak som att makten söker mer makt, pengar och kontroll, trots att de har all makt och kontrollerar ekonomin och därmed våra pengar redan. Utan agendan med denna NWO är att återgå till det samhälle som de kontrollerade innan kristendomen kom.

För att förstå vad som verkligen händer så måste man som person vara bered på att helt tänka om och släppa de kedjor av lögner som vi alla blivit indoktrinerade i hela våra liv. Från skolan, av medier, av omgivningen och andra källor. För gör man inte det så kommer man att ta fel väg och göra dyrköpta misstag. Detta är något jag insett efter att jag gjort det själv, men med tanke på all indoktrinering så kommer man att göra det flera gånger under resan. En resa som inte alla kommer att göra eller framför allt man hamnar fel och fortsätter fel väg.

För att inte göra dessa fel så måste man inse att det är du som är din största fiende och inte någon annan. För problemet är att vi har fått lära oss så mycket felaktigheter, lögner sedan vi var små. Som kommer att göra det svårt att inse vad som är sant eller lögner. Framför allt att acceptera det som är annorlunda om inte direkt bisarrt.

Problemet med att förstå vad som händer och varför, har att göra med kunskap, ödmjukhet och ego. För många tror inte på de som har för annorlunda idéer eller insikter om saker och ting. Går man utanför folks sfär av vad denne kan acceptera så kommer inte personen att acceptera det. Men det är där sanningen finns och det är där man måste gå för att förstå och veta om varför. Men för den delen ska man inte acceptera allt som sägs för det finns mycket lögner som sprids och det är otroligt lätt att fastna och bli lurade. Som ett exempel att NWO att agendan är baserad på religion och inte makt eller pengar.

Folk vill inte gå utanför denna box de lever i och det är därför man inom hemliga sällskap har olika grader så att personen i fråga kan acceptera saker och ting gradvis. Det är faktiskt samma resa som du måste ta. En gradvis acceptans av det som är sant vilket jag kan lova komma att vara otroligt svårt. För oftast betyder det en 180 graders vändning. För ni som inte gjort denna resa, lever i en lögn, det är bara frågan om ni kan acceptera en annan verklighet.

En persons kunskaps nivå begränsas ofta för man läser ofta fakta som denne kan acceptera. En person läser sällan böcker, dokument som går utanför denna sfär för det anses för konstigt och svårt att ta till sig. Det finns de som till och med är rädda för att gå utanför denna gräns som personen satt upp. Det med tanke på mediers, myndigheter och andras skrämselpropaganda där man kallar de som går utanför denna gräns för högerextrema, antisemitism, hatiska, rasister även om dessa inte ens pratar om invandring. Jag har till och med hört media kalla en person för antisemitiskt även om personen öppnat upp lyssnarna över vilken dårskap det är med antisemitism, för det är vad det är.

Att sprida antisemitiska idéer är faktiskt att gynna denna elit, för de ser sig faktiskt precis som judar förföljda och förtryckta.

Men mediers hat mot de som går utanför denna gräns utgör ett hot mot deras makt och inflyttande över folket. De vill behålla alla i denna ignoranta och okunniga kollektiv som alltid är så lätt manipulerad och indoktrinerad. Det ser man tydliga bevis på hur man hanterar de som inte vill vaccinera sig och de som inte tror att vi befinner oss i en klimatkris. De ska tystas, förlöjligas, idiotförklaras och om inte det hjälper så ska de förlora allt, även sitt liv.

Ödmjukhet saknas ofta utan man tror sig veta mer än man gör. Detta misstag gjorde jag själv i början. Något som många gör, sanningen är att man inte förstår så mycket som man tror. För man vill återigen inte gå över gränsen till det okända. Tänk om man har fel, eller att man tycker att detta låter alltför konstigt. Men då har man återigen begränsat sig och skadat sig själv. För sanningen är sällan vad man tror och sanningen är svår att ta till sig och acceptera. För vi har alla blivit indoktrinerade sen vi var små och att bryta detta är otroligt svårt och kommer att orsaka problem hos personen som genomgår denna process av avprogrammering. Själv så kommer jag ihåg den dag som jag insåg detta. Jag upplevde det som att man kört in i en väg i hög fart och kände mig helt slut, mentalt.

Egot är den stora boven och hindret för många att komma över denna gräns. Egot hindrar även den mest intelligenta person att tänka om. Egot kan ses som en kedja som en slavägare har till att behålla sin slav. Egot får personen att känna sig mer viktig än vad den är eller framför allt att få personen att känna sig mer kunnig, påläst och intelligentare än vad denne är. Det kan ses som en mental fångvaktare, för du är din egen värsta fiende som lurar dig in i fel spår eller väg.

Sedan så har man mängden information eller massan av felaktig och all desinformation som finns. Man kan se allt som en radiokanal som sänder ut sanningen men problemet är att det finns så många andra kanaler som sänder ut lögner och desinformation så att sanningen störs ut. Vilket i sin tur gör sökandet så svårt och man går så lätt in på fel väg.

Vad och hur gör man för att komma rätt och upp på den sanna vägen. Först inse en sak att sanningen inte är det man först tror utan man måste vara bered att tänka om och gå i helt annorlunda tanke bannor. Bli mer ödmjuk, vara mer öppen men samtidigt kritisk, för vem säger egentligen sanningen. För i början på denna resa så måste man faktiskt förkasta många idéer om vad denna värld är. Utan göra en 180 graders vändning och vända upp och ned på saker och ting för vi lever i en lögnaktig värld. Man måste faktiskt göra en form av mental nollställning, dåp man måste vara bered på att förkasta det man för trodde på.

Som exempel tror du på följande saker så är du lurad:

Upplysningen en frimurar agenda, ateismen samma ska en frimurare agenda, att klimatet påverkas av människan, tagit vaccinet, för vaccinpass, Pride, HBTQ, feminism, liberalism, socialism, fascism, kommunism, nazism, röstar på MP Fi V S C L, för EU, vegan, globalism, tror på en hednisk religion, tror på andlighet, new age, islam, ateist, tror att ALLA religioner handlar om kontroll, big bang, följer en kyrklig dogma och inte bibeln.

En bra och enkel regel att följa till en början är att sätta alla de som är mot yttrandefrihet och hindrar folk att yttra sig, att helt enkelt sätta dessa i facket lögnare. För de som säger sanningen vill att man ska söka själv, medan de som är lögnare vill att man enbart lyssnar på dem och ingen annan. Så vilka hamnar i detta fack. Som sagt ta reda på om vilka medier som är ärliga, om någon använder en person eller organisation som källa undersök även dessa och även om det kommer positiva eller kritiska undersök även dessa. Samma sak gäller organisationer, myndigheter, företag, bloggar och personer. För flera har fel och de kan vara betalda för att propagera och få folk att tänka som makten vill. Sedan så har vi alla icke statliga organisationer som stiftelser, institut och annat som är betalda av olika intressenter som läkemedelsföretag och andra organisationer som vil få ett inflyttande. De startar nämligen upp många av dessa NGO för att få ett inflytande och förtroende för om de är många som säger samma sak så får dessa ett förtroende av folk och på så sätt legitimitet i det som de skriver sedan så kommer media att använda dessa som källor och därmed få trovärdighet.

Sedan en sak som är viktigt är att skaffa sig kunskap i ämnet genom att lyssna på båda sidor oavsett vad det gäller och vara ärlig mot sig själv

För att förstå vad som händer i världen och i Sverige så måste man ta med religion. För det påverkar oss mer än man tror, som att dessa agendor om hållbart samhälle eller socialism, HBTQ rörelsen, feminism, veganrörelsen har sitt ursprung i religion, så skulle många titta på en som om man vore knäpp. Men det är sant och man kan säga att oavsett hur utvecklat samhället så kommer aldrig religion försvinna.

Det blir inte bättre av att kunskapen om religion är låg. Själv så blev jag inte kristen genom att tro på en bok eller följa efter andra kristna utan insåg efter flera år att den är den sanna religionen och de andra är falska religioner skapade av ett hemligt sällskap som då var prästerskap och shamaner. Så här har så många fel. Det finns en religion som befriar människan som bibeln medan de andra fängslar människan i en lögn. De sa lögnaktiga religioner som hedniska och islam har ett och samma ursprung och det är inte gud.

För att förstå dagens problem med gängvåld, immigration, hat mot vita som har sitt ursprung i att den elit som styr ser oss som fiender. Vita spred kristendom till världen vilket de ser som en stor synd enligt deras religion och synsätt. Vi vita kristna förföljde dessa individer och rev deras tempel, dödade deras medlemmar, brände de på bål så nu har de ett hat mot oss. De ser oss som det stora hindret för att få igenom deras utopi som kommer att vara ett stort globalt kollektiv.

Målet är att utrota alla deras motståndare och högst i kurs finns kristna och kyrkan. Så det är inte så konstigt att man så gärna demoniserar, hånar kristna men även judar vilket man inte ska glömma.

Upplysningen var början till dagens problem för med den så började folk få en negativ syn på kristna och kristendom. Man kan säga att man bjöd in satan i sitt hem, sedan dess så har saker och ting gått utför.

En sak ska man veta och det är att kristendom som religion inte är mot vetenskap eller teknisk och ekonomisk utveckling. För som det står i bibeln så skulle de som följer bibelns gud på ett överflöd av mjölk och honung som kan faktiskt översättas till ett bra samhälle med hög välfärd som startade med industrialismen. Samt att ett liv i frihet. Det är detta som man idag vill få bort i något man kallar för hållbart samhälle som egentligen är en ny form av moderjordsdyrkan.

Agendan är att vi ska gå tillbaka till ett liv som vi hade innan Jesus kom och faktiskt befriade mänskligheten.