Annonser

Denna symbol är som alla symboler inom hemliga sällskap något som symboliserar olika saker beroende på vilken nivå du har uppnått.

För de med lägst nivå så symboliserar den Gud i lite högre grader Gnosis. Men som alltid ju högre upp man kommer så får man veta dess verkliga betydelse. Det är vad denna text handlar om, för den absoluta sanningen får du inte reda på själv utan från den andra sidan. I mitt fall från bibelns gud som visar dig sanningen om du vill. För de som är högst upp i hemliga sällskap följer den andra sidans vilja eller den demoniska satanistiska.

Denna symbol har flera delar som G, kvadraten och kompassen, som i sig symboliserar dualism och skapelsen.

Symbolen:  kvadraten och kompassen

Den officiella förklaringen enligt frimureriet

I frimureriet är kvadraten och kompassen sammanlänkade. De indikerar interaktionen mellan sinne (uppåt pekande) och materia (nedåt pekande) och står för utvecklingen från det materiella till det andliga. Således har de stora roller att spela i de frimurarritualer som är förknippade med Invigningen i de tre graderna. I den första graden är kvadraten ett av de tre stora ljusen, tillsammans med kompassen och bibeln, det skildras annorlunda i vissa loger.

Kvadraten

Kvadraten står för moral, ärlighet och rättvis hantering.

Frimurare har antagit Euklids 47:e problem som regeln för att fastställa eller bevisa en perfekt kvadrat. Det kan inte finnas något som är sannare än en perfekt kvadrat, en rät vinkel. Därför har Kvadraten blivit ett emblem för perfektion.

I hemliga sällskap så kallas en person som kommit upp högt i graderna för en som blivit perfekt. Medan alla andra inte är perfekta och därmed mindre värda.

För den operative Frimurare representerar kvadraten geometri, den första och ädlaste av vetenskaperna, är grunden på vilken murverkets överbyggnad har uppförts. Ordet “geometri” kommer från två grekiska ord som betyder “att mäta jorden”, geometri har sitt ursprung när land först började mätas, kvadraten, som är en rät vinkel, var det instrument som användes, så att kvadraten med tiden började att symbolisera jorden.

Senare började den symbolisera den jordiska människan, det vill säga människans lägre natur, och ännu senare började den symbolisera människans plikt i sina jordiska förhållanden, eller hennes moraliska förpliktelser gentemot sina medmänniskor. Symboliken på kvadraten är lika gammal som pyramiderna.

Egyptierna använde det för att bygga pyramiderna. Basen på varje pyramid är ett perfekt kvadrat, och för egyptierna var kvadraten deras högsta och heligaste emblem. Även kineserna använde för många, många århundraden sedan kvadraten för att representera det goda, och Konfucius talar i sina skrifter om att kvadraten representerar en perfekt eller rättvis man.

Det kan tilläggas att frimurarnas religion mysterieskolan praktiserades av prästerskapet i Egypten och alla hedniska religioner över hela världen. Det var prästerna som styrde då men även idag modern tid.

Kompassen

Kompassen är frimurarnas mest framträdande symbol för sanning och lojalitet – och en symbol för karaktär, välgörenhet och broderlig kärlek.

Kompassen mäter sedan förmågan att klokt utföra handlingar inom vissa gränser. Med andra ord, tillsammans påminner kvadraten och Kompassen frimurare att utforska sina önskningar och passioner utan att kliva utanför det moraliska beteendet.

Astronomi var den andra stora vetenskapen som spreds bland män. I senare tider började kompassen att symbolisera människans andliga eller högre natur, och det är ett betydande faktum att omkretsen av en cirkel, som är en linje utan ände, har blivit ett evighetens emblem och symboliserar gudomligheten, så kompassen, och cirkeln ritad av kompassen, pekar båda människorna mot himmelen och mot Gud.

En intressant text av frimurare om vad detta symboliserar.

”Frimurarundervisningen om kompassens två punkter är mycket intressant och lärorik. När kandidaten i frimureriet knäböjer vid vårt altare och ber om att Ljus ser kvadraten, som symboliserar hans lägre natur, kan han mycket väl notera kompassens position. När han avancerar och ber om mer ljus, ändras kompassens position något, vilket symboliserar att hans andliga natur i viss mån kan övervinna hans onda tendenser.

När han tar ytterligare ett steg i frimureriet, och ber om ytterligare ljus, och hör de betydelsefulla orden, “och Gud sa låt det bli Ljus, och det blev Ljus“, ser han Kompassen i nytt ljus, och för första gången ser han innebörden, och anspelar därmed omisskännligt på den heliga och eviga sanningen att liksom himlen är högre än jorden, så är det andliga högre än det materiella, och det andliga i människan måste ha sin rätta plats, och bör stå över hans lägre natur och dominera alla hans tankar och handlingar.

Filosofen, Edmund Burke, sa en gång: “Det är föreskrivet att män med omåttliga passioner inte kan vara fria. Deras passioner smider de bojor som binder dem och gör dem till slavar.”

Så som vi finner att frimureriet, genom kompassens vackra symbolik, berättar för oss hur vi kan vara fria män, genom att tillåta det andliga inom oss att övervinna våra onda tendenser och dominera alla våra tankar och handlingar.”

En sak är väldigt intressant med detta är att man gör tvärt emot mot vanligt folk eller de mindre värda. Att man sprider och manipulerar till mer sexualitet och andra omoraliska saker som de själva undviker.

Den verkliga betydelsen

Kvadraten och kompassen symboliserar dualism och kan i sin tur delas in i kvadraten och kompassen.

Red and blue Seal of Solomon. Attributed to King Solomon, from which it developed in Islamic and Jewish mysticism, and in Western occultism, depicted in hexagram shape. Predecessor of Star of David.

Kvadraten: symboliserar en nedåtriktad triangel som i sin tur är ond. Som symboliseras av färgerna blått eller svart men också av mörker.

Kompassen: är faktiskt en uppåt pekande triangel som symboliserar det goda. Som symboliseras av färgerna röd eller vit men också av ljuset.

Som så många andra symboler symboliserar dualitet svart och vitt, blått och rött, mörkt och ljust, feminint och maskulint. Dualitet startade i Eden och har sin symbolism om trädet som gav oss kunskap om gott och ont. Dualitet symboliserar också det kabbalistiska livets träd med de två pelarna där vänster är mörker, höger är ljus.

Samma sak symboliserar frimureriets Boaz and Jachin. Det kabbalistiska livets träd har också en pelare i mitten som symboliserar balans eller jämvikt mellan dessa.

De som följer mysterieskolan tror att det måste finnas två sidor en god och en ond. Ett exempel var under det kalla kriget mellan väst och öst, som idag har blivit mer mellan väst och mellanöstern, men på senare år har återvänt till väst och öst.

Symbolen: G

Den officiella förklaringen enligt frimureriet

Vissa säger att det är så enkelt som att stå för “Gud” och “Geometri”. Andra tror att det representerar ordet “Gnosis”, vilket betyder kunskapen om andliga mysterier, som är en stor del av frimureriet.

Den verkliga betydelsen

Andra att bokstaven G i forntida hebreiska hade ett numeriskt värde på 3, vilket är mycket refererat genom historien när man talar om Gud. Frågan är vilken gud, för bibelns gud har absolut inte nummer 3. Utan då talar man om vad kabbalisterna ser som gud och då stämmer det med att deras gud har numret 3.

Inom alla hemliga sällskap så följer man den bibliska satan eller Lucifer som är kungen i denna fysiska värld.

Nummer 3 symboliserar enligt strongs concordance som är taget ifrån bibelns nummersystem.

Abaddón: Abaddon, the angel of the abyss.

När man vet det så förstår man verkligen vilken gud frimurarna har och varför de är så mot kristendom. För då stämmer det man hört om dessa hemliga sällskap att de följer den bibliska satan.

G eller Genesis, symboliserar skapelsen som ofta symboliseras av ett ägg med en orm runt om. För G är en symbol för skapelsen när allt kom till eller som de kallar det idag big bang. Sedan skapades universum och allting eller ursprunget.

Frimurarna anser att det är samma som det står i första Moseboken men det stämmer inte. Utan det är en helt annan skapelseberättelse. Denna skapelseberättelse kan man läsa om i alla hedniska religioner men med en annan handling. Men i grunden så är det samma historia.

Dessa olika skapelsemyter kan ses som en film med handlingen tagen ifrån en och samma bok men man byt ut karaktärerna och ändrat lite i handlingen så att de ser olika ut.

Symbolens kopplingar andra symboler

 

Tillsammans skapar dessa symboler kvadrat och kompass hexagramsymbolen som ofta används i magi. Magi handlar om att ta kontakt med andar på den andra sidan. Något man kan göra med speglar och ritualer som används för att få kontakt med andar. Tro inget annat dessa andar är demoner och inget annat.

De som följer mysterieskolan på olika sätt som hemliga sällskap, satanister, wicca och de som är infödda i detta är de som följer satan och är orsaken till alla världens problem och spridning av alla lögner. Ett bra exempel på lögner är denna klimathysteri, hbtq, hat mot män och vita som är ett annat ord för kristen men även judar.

Man kan också koppla kvadraten och kompassen till hermetisk filosofi där man har ena armen peka upp och den andra ned som symbolen baphomet. Samma betydelse men i en annan form.

Denna symbol har kopplingar till kabbalism och faktiskt hakkorset. Inom mysterieskolan

Källor:

Bibeln

Strongs concordance

https://pglm.org.uk/mk-2-the-square-and-compasses/

https://docs.google.com/document/d/1ub8BW2M9awcCOvKh312QjL6wrhGt61ydq_33CQP8eIk/preview?hgd=1