Annonser

De två manliga huvudpersonerna har två olika personligheter. Inte att de är goda utan den ene Boris är driven egocentrisk och materialistisk medan Corso är mer ödmjuk, intellektuell inte lika egocentrisk även om de är lika giriga. Men kan sägas vara symbol för den dualistiska gott och ont.

Dean Corso – Johnny Depp

Dean Corso hette i boken Lucas Corso är från boken The Club Dumas som filmen har sin handling ifrån.
Lucas betyder Bärare av ljus. Närhelst mörkret kommer till dig vet vi att din lilla kommer att vara en källa till ljus och lycka.
Dean betyder med en anglisering av hebreiska namnet lag, rättvisa eller dom.
Corso betyder kurs eller riktning.

Boris Balkan – Frank Langella
Boris betyder liten, strid ära, varg
Balkan betyder trädbevuxen bergskedja

Den officiella handlingen

Filmen är gjord efter boken The Club Dumas.

Den officiella handlingen som alla kan följa och förstå, men som så ofta med filmer finns det en djupare förklaring. Det är inte så svårt att förstå att flickan i filmen är den bibliska satanen eller mer korrekt horans om rider odjuret.

Det här är en berättelse om dualitet. Här pågår två resor. Den ena är Boris Balkan, innerligt materialistisk, sugen på förvärv och fast besluten att göra allt för att nå sina mål. Den andra resan är Dean Corso, genom berättelsen blir han en kunskapssökande utan någon klar vision om vad resultatet kommer att bli. Båda männen färdas i motsatta riktningar. En är på väg mot den ultimata förstörelsen, neddragen i helvetets eldar. Den andra är på väg mot upplysningen, för att göra anspråk på ett pris som han aldrig visste fanns förrän ögonblicket av den slutliga uppenbarelsen. Ingen av människorna är oskyldiga, men har misslyckats med att “spela efter reglerna” och drabbas därför av den integrerade fällan som finns i bokens och gravyrernas gåta.

Så man kan säga att filmen är en typisk handling av de som styr denna värld för boken och filmen är gjord av de som tror på mysterieskolan. Vilket man ser filmens verkliga handling där Corso kan ses som en upplyst, kunnig och faktiskt andlig person. Även om denne är skeptisk till allt övernaturligt till en början. Medan Balkan ses som en ambitiös och girig person, precis som de ser på oss vanligt folk. Balkan är en symbol på denna materialistiska värld och befolkning.

Vi luras ned i helvetet när Balkan tänder eld på sig själv medan Corso undkommer det, därför han har kunskap eller får den. Eftersom han är utvald av kvinnan i filmen.

Corso anlitas av forskaren Boris Balkan (Frank Langella) för att autentisera sitt exemplar av “The Nine Gates of the Kingdom of Shadows”, som påstås vara skriven av Djävulen. Balkan anlitar Corsos tjänster eftersom han är osäker på om hans exemplar av “De nio portarna” är en förfalskning eller inte.

Boken “De Umbrarum Regis Novum Portis”, är översatt som “De nio dörrarna till skuggriket” eller förkortat “Nio portarna”. De nio portarna skrevs av Aristide Torchia när han var i Venedig, 1666 och sägs vara i besittning av Delomelanicon – en apokryfisk bok som påstås ha skrivits av Lucifer själv. Torchias bok innehåller nio träsnittsgravyrer som påstods vara kopior av de som Lucifer gjorde i Delomelanicon. Det sägs att de nio portarna innehåller hemligheten att tillkalla djävulen.

I vart och ett av de tre överlevande exemplaren av de nio portarna finns det tre varianter av dessa gravyrer: sex är signerade AT, med hänvisning till författaren Aristidem Torchia av boken nio portar.

Men de tre böckerna är olika, i varje bevarat exemplar av boken, är signerade LCF en uppenbar anspelning på Lucifer, ett annat namn för Djävulen. Varje bok har lika många bilder, men bilderna skiljer sig något från varandra. När Corso undersöker vidare, finner han att gravyrerna av LCF skiljer sig från bok till bok.

De nio originalgravyrerna av Lucifer har spridits bland tre separata böcker, vilket betyder att endast den som har tillgång till alla böcker kan studera och jämföra alla tre böckerna. De nio graveringarna är de nio dörrarna, de nio portarna, och definierar vägen in eller ut ur Skuggriket boken/böckernas slutgiltiga syfte.

Så vilken bok är den rätta?

Men när han undersöker sanningen bakom “The Nine Gates” går det inte att förneka att han bevittnar något element av det övernaturliga. Längs sina resor slår han sig ihop med flickan, som uppvisar förmågor som sväva fritt i luften och glödande ögon. Men Corso fortsätter att välja logik framför det övernaturliga, och allt detta kommer till sin spets när Balkan skaffar alla de gravyrer som krävs för ritualen.

I slutet av filmen så kommer Balkan till slottet då han tror att han fått alla pusselbitar och påbörjar en ritual. I ritualen så sätter Balkan eld på sig själv i tron att han är odödlig och gjort det rätta men han har fel. När Balkan tänder eld på sig själv så känner han inte av elden utan tror att han är odödlig men det ändra sig snabbt då han börjar känna värmen från elden. Han har lurat sig själv med sitt stora ego och som så många andra får betala för det. Ska sägas att de som följer mysterieskolan anser att helvetet inte existerar utan är något som de som tror på skapat. Vilket kan sägas detta bevisar då Balkan bränner sig själv i sitt eget skapade helvete. Då han tror på den materialistiska världen och har en kristen syn på satan.

Flickan är uppenbarligen inte av denna värld. Förutom att hon inte har något namn, kommer hon mirakulöst till undsättning när Corso behöver henne och hon leder honom till rätt gravyrer.

Flickan förklarar att Balkans ritual inte fungerade eftersom en av graveringarna var förfalskad. När de stannar för bensin går hon, men ger Corso en lapp som skickar honom till bröderna Ceniza. I deras butik upptäcker Corso att de på mystiskt sätt har försvunnit och butiken håller på att städas ut. När arbetare tar bort en stor bokhylla faller ett damm täckt papper ner från toppen. Detta är den autentiska gravyren, som föreställer en kvinna som liknar flickan som rider på toppen av ett drakliknande odjur framför slottet med något som ser ut som att ett starkt ljus kommer ut ifrån porten. Porten är just den nionde porten.

När han ser bilden verkar den övertyga Corso om att allt han inte vill tro om Djävulen är verkligt. Gravyren föreställer flickan i en bild inskriven från 1600-talet, vilket han ser som ett bevis på att denna teckning är autentisk. Corso har den bit som Balkan saknade hela tiden, eftersom han vägleds av djävulen själv.

Corso återvänder till slottet. När han kommer ditt så är portarna öppna fulla av starkt bländande ljus, ingången till den nionde porten har öppnats för honom.

Den verkliga handlingen och de nio portarna

Filmen handlar om en väg till upplysning från skepticism och okunnighet till kunskap. Precis som de som följer mysterieskolan tror på. Så dessa nio portar är en form av initiering som man gör i hemliga sällskap. I detta fall så är dessa nio portar tagna ifrån det kabbalistiska livets träd. Eller från den fysiska världen till den andlige för som filmen visar så är deras gud och Messias den bibliska satanen.

Ser man bilderna så är dessa tydlig koppling till kabbalism och Tarot. Då framför allt till det kabbalistiska livets träd och dess olika Sefirot. Det finns 10 st Sefirot och nio portar mellan dessa.

Dessa nio portar är vad filmen verkligen handlar om.

De som gör dessa filmer vet sanningen om mysterieskolan och filmerna är ett sätt att indoktrinera oss i denna tro. För det år så det fungerar,  vi tror inte på det men vi blir mer mottaglig och positiv till den. Utan att tittaren ens tänker på det.

Det kan sägas att en person som söker sanningen enligt mysterieskolan får gå igenom olika portar på sin väg till full upplysning. Det är samma princip och tanke bakom hemliga sällskaps som frimurarnas olika nivåer. De går upp i grader och därmed i kunskap och upplysning.

Den judiska mystiska traditionen av Kabbalah lär att det finns tio Sephiras, eller nivåer, som existerar mellan vår jord eller fysiska världen och gud. Vår jord eller fysiska värld representeras av Malkut och gud av Kether.

Man kan se ovan bild som det bibliska fallet då Lucifer föll till helvetet. Men vad hemliga sällskap tror är att man går samma väg upp som till upplyssning och deras form av frälsning. Det fick Corso i boken han blev upplyst och frälst. Vilket symboliseras av bildens ljus i den sefirot kallad för Kether den som är högst upp.

Inom mysterieskolan så går man en väg till upplysning från Malkut genom alla portarna i livets träd. Portarna är de olika sefirots på en väg till upplysning. En väg där de olika sefirots är numrerade efter den väg man går.

En intressant sak med filmen är att, enligt mysterieskolan så är Lucifer deras gud och i deras ögon den verkliga guden. De tror att Lucifer offrade sig för mänskligheten och föll. Nu så går man samma väg men tvärt om uppåt till frälsning och upplysning. Lucifer föll som en blixt vilket vägen påminner om.

Det slutliga målet är att bli som gud, att de alla ska komma högst upp och få en gudsstatus. Att man återigen kommer tillbaka därifrån man föll himlen eller Eden. Det är deras slutmål.

Enligt denna tro så arbetar de för att uppnå sin form av frälsning genom arbete. Detta arbete gör de genom att skaffa sig kunskap om mysterieskolans tro.

Det är vad man gör inom hemliga sällskap samt de som är av satan som föds in i detta.

En annan intressant sak med de nio bilderna är att de är utformade som de olika Tarot korten. Samma idé och man kan se olika symboler från Tarot korten i bilderna.