Annonser

Eller varför världen är som den är

Varför världen är som den är och varför verkar världen bli allt konstigare, ondskefullare om inte direkt demoniskt. Men det finns många som inte håller med om, utan tycker att världen blir bättre i form av mer tolerans och accepterande av olikheter. Men de är personer som inte ser att de blir just manipulerade och går på propaganda.

Sanningen är att vill man förstå varför världen är så är det bäst att släppa sina åsikter som man blivit vägled till att tycka och tro. Sanningen är man låtit sig luras så enormt mycket. För det är precis vad vi blivit, av de som sprider och manipulerar oss. Inte förrän man är bered att tänka om, inte förrän då kommer man förstå varför saker inträffar och varför som alla dessa agendor drivs. Ju närmare sanningen man kommer så kommer man att förstå varför världen är som den är. Samt hur enormt mycket vi har blivit lurade och hjärntvättade. Något som är svårt att till en början att acceptera och ta till sig. För det finns knappast ett område som vi inte blivit hjärntvättade till att tro på.

Men majoriteten är individer som hänger med och gör inget och framför allt inte ifrågasätter. De är de som är orsaken till att samhället är som det är och varför saker och ting gradvis försämras. De accepterar allt och det är alltid en liten grupp i samhället som gör något och det gäller oavsett allt.

Men den stora majoriteten står bredvid och accepterar vilket är orsaken till att länder styre blir gradvis blir mer auktoritära. En väg den demokratiska världen är på väg och det beror inte på personer som Trump, Orban eller SD. Utan den stora passiva massan som inte har en aning om vad som händer. Utan ofta hatar den person som media lär dom att hata.

Massan låter sig indoktrineras från skolan, medier och andra källor och sedan tror med stor övertygelse att de har rätt. På så sätt blir en väg till sanningen mycket svår att ta till sig och förstå och något en majoritet kommer att undvika De kommer till och med se ned på de som söker sanningen och tänker själva. Som att skratta åt vad man kallar för folie hatar, konspirationsteoretiker.

Det vi kallar för eliten har varit hos oss och styrt sedan tidens början.

Sanningen är att denna värld styrs och har nästan alltid gjorts det sedan mänsklighetens början av en liten grupp under olika namn. Dessa kallades då lärda män, präster, shamaner, heliga män och de hade total kontroll över oss. Vilka skulle leva och dö, krig, styrde och kontrollerade kungar, familjeliv absolut allt.

Denna grupp eller som man kan kalla det eliten, är de som idag styr denna indoktrinering och propaganda. De styr skolan, media, myndigheter och andra, vilket man kan tydligt se då de alla har samma budskap.

De vill få oss att lämna kristendom och gå över till deras religion. Något man kan se i allt prat om hållbart samhälle, klimatförändringar, feminism, HBTQ, gemensamt ägande, kollektiva lösningar. För allt det har sina rötter i religion som eliten tror på. Vi är således på väg till en värld som var som innan vi fick kristendom.

Ett stort misstag många gör är att beskylla en grupp som judar och även vita eller mer korrekt kristna. Det är bara ett sätt att få folk att gå fel väg i deras sökande efter sanningen.

För som man insett och förstått är att saker och ting oftast inte är det man tror. Utan en helt annan. Sanningen om saker och ting är sällan mycket sällan det man tror är möjligt. Så man får helt enkelt vara beredd på att helt tänka om. För så mycket som är vi lurade och indoktrinerade eller programmerade till att tänka. Gör det så svårt för många att ta sig ur detta och tänka om att se sanningen kommer att vara svår att förstå och acceptera av egna erfarenheter.

För att förstå varför så måste man gå tillbaka till början, för det var då allt startade och det har självklart påverkat oss idag. Allt handlar om religion och inte som så många tror, begär efter pengar eller makt. För pengar och makt har de liksom kontroll. Det är bara att se vilka som äger och styr banker, politiker samt media. Media är tillsammans med myndigheter deras sätt att kontrollera oss.

De har styrt denna värld i tusentals år först genom religioner då igenom deras prästerskap, shamaner och medicinmän. När jag pratar om religion så handlar det inte om kristendom. För man måste dela upp religioner i två grupper, beroende på dess ursprung, sanningen från gud och lögnen från satan. Alla religioner har inte sitt ursprung från gud eller tro på gud. Då man har läst många böcker från satanister där de faktiskt pratar om gud som något gott. Men för dessa så är deras gud Lucifer bibelns satan.

Satan är den som vill styra och kontrollera oss, medan kristendom är friheten och grunden till att vi som mänsklighet ska kunna utvecklas och skapa ett bra samhälle. Ett bevis på det är ju att när vi hade hednisk tro så hade vi inte en teknisk utveckling, utan levde under ett totalitärt samhälle där prästerskapet styrde.

Vi fick denna utveckling vi ser idag med industrialismen och dagens datorer och IT. Det är något man idag vill vända och faktiskt avskaffa industrialismens framgångar och gå tillbaka till hur vi hade det. Det är slutmålet med detta hållbara samhälle. När vi befriades ifrån det totalitära styret under eliten och deras hednisk tro.

Eftersom vi lever i en värld av gott och ont styrd av gud och satan. Men vill vi leva under gud så får vi också guds beskydd. Vill vi inte leva under guds beskydd så hamnar vi automatiskt under satan för denne kommer alltid ta chansen att ta över, det är det vi ser idag. En värld som lämnat gud och styrs alltmer av satan. Eller mer korrekt odjuret i bibeln.

En av de jobbigaste sanningar är att inse att ateism är ett av deras sätt att kontrollera folk. Att få folk att lämna gud och till och med att få ateister tro att de förstår mer än troende. Samma sak med troende som också manipuleras in i en religion, en dogm som också får denne att gå fel väg och ofta praktisera satanism utan att denne vet om det. Eller läger till saker i den kristna tron som många kyrkor gör som inte hör hemma i den kristna tron, som Maria dyrkan i katolicismen. Så det är ingen skillnad mellan en troende och ateist för de är lika lurade.

Rätta vägen inom kristendom är att söka gud och be gud om förlåtelse, för vi blev lurade in i denna värld av satan. Det man kallar för arvsynden, vi lurades av satan, vilket är orsaken till att vi har fått en ny chans att komma tillbaka. Satan och dennes änglar gjorde det medvetet, vi däremot lurades.

Lögnen är de religioner som dessa hedniska präster, shamaner och medicinmän skapade och fick miljoner att tro blint på. De var dåtidens experter som folk då trodde blint på samma sak händer idag då man uppmuntras tro på ”experter” som man inte ska ifrågasätta. Ser man likheten med då och nu, samma typer ligger bakom.

Man kan säga att världen delats in i två grupper de som följer sanningen och de som följer lögnen. Lögnen är de som följer mysterieskolan och dess gud Lucifer. Sanningen är de som följer bibelns gud och ingen annan. Så ateister då, de har lurats på samma sätt som alla andra in i att följa satan i tron att de är fria. Det tror faktiskt också de som följer mysterieskolan att de är fria. Så återigen ser ni likheterna att en ateist har samma ursprung som de som tror på mysterieskolan – Lucifer.

Lögnens fader Lucifer styr denna fysiska värld genom dennes följare. De som styr genom politiker, media, banker och andra. De är de som driver alla rörelser som får oss att gå ifrån bibelns gud. Ju mer folk som lämnar bibelns gud, desto mer makt får de som följer satan. Så om fler lämnar kristendom så kommer det gå sämre för oss.

Olika sätt som folk lurats av Lucifer. Vilket jag tänker förklara i denna text.

Ateist
HBTQ
Klimatkrisen
Socialism
Feminism
Evolution
Big bang
Andlighet

För att förstå allt så måste man gå tillbaka till början. Skapelsen och lättast att förklara genom bilder.

Ju mer man läser på så kommer man att förstå samt med hjälp av guds vägledning så kommer man att förstå bättre. Det kommer att bli enklare att förstå symbolism i filmer, musikvideor, serier, böcker, konst. Du kommer att förstå bättre och vilka som faktiskt styr och var ifrån de får sin makt.

Början enligt mysterieskolan.

Mysterieskolan består av flera delar som kabbalism, magi, alkemi, hermetisk filosofi, helig geometri, astrologi, astral. Magi handlar om att få kontakt med andar, något som är totalförbjudet inom kristendom. Orsaken är att det inte är goda andar, utan demoner som bedrar personen. Så gud vill skydda oss ifrån dessa och därför förbjudet.

Mysterieskolan är grunden för alla hedniska religioner, mytologier och även islam.

Som man kan läsa inom kabbalismen som visar satans skapelseberättelse och som finns i alla olika skapelsemyter och hedniska religioner. Dessa är i grunden samma oavsett var i världen, för prästerskapet som skapade alla hedniska religioner och mytologier tror i grunden på samma religion oavsett var i världen men för vanligt folk så är den olika beroende på kultur. Idag kallas denna för Big bang som är en modern form av skapelsemyt, baserad på samma religion som hedningar tror på.

De hedniska religionerna och mytologiers skapelsemyter är alla baserad på kabbalism.

Enligt den kabbalistiska tron så började allt när det inte fanns något, allt var tomt. Men så skapades gud som ett medvetande som expanderade. Denna fas kallas inom kabbala Ain, Ain Saur, Ain Soph Aur, eller tomheten, mörkret och då ljuset kom.

Ain: Ain means No or Nothing. Ain is best related as a metaphor or parallel to outer space but to a further extreme. It is Absolute nothing, it means nothing or no place. In this place is an absence of anything, no light has touched this place – not even god has manifested there.
Ain Soph meaning Boundless Light or “No Limit” This is the idea that if there is nothing here then you have reached the place of no limit. It is divinity, infinity, eternity in it’s purest state.

Ain Soph means The Infinite or translated to “No Limit”. Ain Soph also means Boundless Light. It seems as we go higher into the spiritual realms of The Monadic World everything becomes more abstract and less concrete.

The Ain Soph Aur idea is when you look beyond what the tree is, you see that even before the tree there is only light. Light metaphorically and abstractly through nurturing essence of Life, Grace, Hope, Faith, Redemption, Truth, Universe, God and Love.

Källa: https://modernphilosophystandards.com/2-the-universe/the-kabbalah-ain-soph-aur-and-heavenly-father/

Tree of Life eller mer korrekt det kabbalistiska livets träd, för det är inte samma som bibelns livets träd. Är skapelsen som börjar med de 10 Sefirot som är en del av världen. Börjar med Kether och slutar med Malkuth som symboliserar ofta av jorden.

Livets träd men egentligen dödens träd

Livets träd symboliseras också av en orm runt ett ägg och frimurarnas passare och vinkelhake runt bokstaven G. Som symboliserar hur det var innan skapelsen.

 

The Orphic Egg, sketched from ancient sources in Jacob Bryant, A New System, London, 1774.

The Orphic egg symboliserar samma sak som frimurarnas symbol passare och vinkelhake.

Skapelsen börjar genom det vi känner igen som Big bang som också är en modern skapelsemyt. Först kom elden, sedan luft som skapade vatten och till sist jord. Denna skapelsemyt handlar om hur världen går ifrån mer andlig form till en allt fastare form.

Denna skapelsemyt symboliserar också Lucifers fall. Eller som de ser det att Lucifer offrade sig för oss. I slutet så kommer han att besegra bibelns gud och befria mänskligheten från en ond gud som de anser vill oss illa. De hatar bibelns gud och kristna det är därför som de sprider så mycket hat och alltid skriver och säger hur hemsk kristna och kristendom är. Som kolonialismen, industrialismen som skapade lögnen klimatkrisen. De drev också denna agenda att få oss att vända oss ifrån gud och bli ateister. Genom att sprida deras syn på bibelns gud genom upplysningen.

De som följer denna religion vill genom sitt medlemskap i hemliga sällskap eller infödda i detta återkomma till himlen. Det är som bibelns frälsning men på deras sätt och väg.

De tror enligt sin religion att allt som finns i denna värld har ett eget medvetande precis som vi. Men som de säger på olika nivåer eller från primitiv som berg, sten och växter samt vår planet och alla andra planeter alla levande varelser. Det var därför man i hedniska religioner var tvungna att be andarna om tillåtelse om vi fick hugga ned skog och göra påverkan på naturen.

Det är här dagens hållbara samhälle och denna uppenbara lögn om att människan påverkar klimatet. Det är bara om att de vill få slut på vår användning av olja som de ser som jordens blod samt kolet dess lungor.

Så vad gör man för att få oss att tro på detta igen men med andra namn. Man gör det gradvis så att folk tror att det är en genuin rörelse som har sina rötter i ärligt uppsåt. Men sanningen är att alla dessa rörelser och organisationer är startade och styrda av denna elit.

Som denna klimatkris som först några enskilda personer ”forskar” i och skriver böcker. En annan skapar en rörelse och drar till sig folk som tror på samma sak och framför allt tror sig göra rätt. Rörelsen växer och man får publicitet i media och det börjar talas om detta. Någon startar en stiftelse som forskar i detta och man får en alltmer legitimitet i deras åsikter och ”forskning” då man börjar ta upp detta i partier, stat och mellanstatliga organisationer. Allt fler följer denna rörelse och vi ser fler forskare och får mer publicitet samt organisationer som skapats för detta. En lögn blir accepterad och respekterad av en allt större massa. Man skapar nationella lagar och gör internationella avtal som tvingar länder att följa och så håller det på.

Vi får sedan lära oss detta i utbildningar för små barn. Så dom indoktrineras i detta och vi vuxna indoktrineras av media myndigheter och andra organisationer.

Resultatet blir att en lögn får legitimitet och trovärdighet.

Så allt är planerat, vi har accepterat en lögn, en lögn som vi en gång befriades ifrån och bara för att man byt ord på saker och ting så ser inte folkkopplingen. Därför att massan inte gör annat än att följa efter och kommer man med andra åsikter så blir man demoniserad. Kallad för saker som klimatförnekare, högerextrem, populist och andra nedlåtande saker. Allt för att få folk att stanna kvar i lögnen.

Samma sak med socialismen som så många tror är en politisk ideologi som skapats för folkets bästa. Men så är det inte. Socialism har ett mål och det är att få oss alla ägodelslösa. Precis som denna elit vill få oss att bli. För socialism och vänsterliberalism leder alltid till kommunism för eller senare.

De som skapade denna ideologi var alla medlemmar i hemligt sällskap och läser man om vad hemliga sällskap som frimurarna så vill de se ett globalt kollektivistiskt samhälle. Samhället ska likna naturen som de ser som en enhet eller kollektiv av organismer.

Grunden är att man ser ägande som en form av slaveri. Man gör moderjord till slav under oss. Så de ser oss som satanistiska och slavägare.

Feminism för kvinnors frihet, det är något de vill få oss att tro på. Men som så mycket annat i denna värld så är det baserat på en religion som eliten styr.

Till en början så kommer man att prata om att kvinnor är förtryckta och vi ska få in mer kvinnor i maktposition för att få ert mer som de säger jämlikt samhälle. Men det är bara en början på det, målet är att kvinnor ska få samma position som männen hade för. Världen ska som de säger styras av kvinnor och orsaken till det är åter igen en satanistisk agenda. Som har sina rötter i det som står i bibeln att odjuret ska komma till makten.

Det är därför som man idag trycker ned män och propagerar i medier och skola hur värdelösa män är. Det är något som också drabbar män idag då mäns självförtroende inte är så hög som det en gång var.

Orsaken är som alltid i detta, något helt annat. I elitens religion så är mannen en symbol för bibelns gud medan kvinnan symbol för deras gud Lucifer bibelns satan. Bibelns gud är skapande kraft medan satan en tagande kraft.

Detta har också med att göra med HBTQ rörelsen då man anser att det inte finns några kön utan som man säger är en social konstruktion.

Som de tycker om könsrollerna. I och med könsrollerna har könet blivit till en social konstruktion. Det manliga könet anses vara på ett sätt och gilla vissa saker medan det kvinnliga könet ses på ett annat sätt med andra intressen och känslor. Det är förväntningar som vi människor i samhället har skapat själva.

En annan orsak är att man vill få oss att tro att vi alla har samma mängd manligt och kvinnligt. Har att göra men ser som en del av evolutionen, vår väg till ett allt högre medvetande och till slut gudstatus där man anser att varken kvinnligt eller manligt existerar utan det har gått ihop i en enhet. Precis som de två tornen som förstördes i 911 och blev ett torn.

The Alchemical marriage is the first step toward union with the divine, union with God/Goddess. First, the male and female within the self must fuse, allowing individuals to connect to their divinity. Then from that connection, we can connect or communicate to the divine in all creation.
https://myemail.constantcontact.com/The-Alchemical-Marriage.html?soid=1135033087008&aid=B4XuUMxG8XQ

The alchemical marriage of Twin Flames occurs when the Divine Masculine and Divine Feminine energies find consistent balance to create a harmonic union of two soul energies. It occurs at higher stages of spiritual maturity and happens when there is a shared acknowledgement (at the higher self level) of acceptance, surrender, and transcendence of earthly motives for the betterment of mankind.

Twin Flame Alchemical Marriage: A Sacred Spiritual Union

Genom Kontroll

Så vi är redan styrda och kontrollerade av eliten, de styr och har makt samt har kontroll över våra pengar och äger det mesta i denna värld. Medan vi äger som bäst vår bostad om den är utan lån eller är en egenföretagare.

De väntar bara på att göra slut på oss att få ner antalet individer på denna planet så att deras utopi kan komma till stånd.