Annonser

1 Mosebok eller genesis är det många är det som har undrat vad dessa betydde inklusive mig själv.

Det man ofta tror är att Eden var en plats på jorden oftast i ett område i dagens Irak. Oftast mellan Tigris och Eufrat och persiska gulfen som påstås hamnat under vatten eller i dåvarande Armenien.

Även om det kan vara svårt att förstå varför man ska bry sig om denna berättelse, så är den san. Men som allting annat så kan man inte förlita sig på mänskligt förstånd för det lurar en så ofta.

Det som hände i eden är faktiskt början på allt och påverkar oss idag även om en majoritet inte bryr sig. Utan man tror att det bara är en berättelse som kristna tror på. Men som vanligt så har man så fel och man undviker att ta det på allvar. För det som hände då berättar hur världen vi lever idag är strukturerad och uppbyggd.

Det som hände då var att vår värld skapades som en tvådelad värld, nämligen det goda och det onda. Eller en dualistisk värld, som styrs av det fysiska eller satans värld, som faktiskt en del tror skapades av satan. För satan kallas ibland för byggaren inom hemliga sällskap och de har en del kunskap som är san men inte helt som vanligt. Med tanke på att det som bygger denna värld, kol består av 6 elektroner, 6 neutroner och 6 protoner.

De som följer mysterieskolan ser Eden mer som ett fängelse som styrs av en ond gud som begränsade människan och ormen befriade oss. En åsikt som även finns allmänt idag framför allt när man pratar med en ateist. Ofta tror man att bibelns gud begränsar oss och vill att vi ska leva primitivt och att dagens ekonomiska och tekniska utveckling är något som vi människor skapat. Man kan inte ha mer fel i detta och de som tror det visar faktiskt på en dålig kunskap och följer en lögnaktig åsikt.

Det som hände var att ormen som lovade människan att de skulle få bli som gudar och få kunskap om gott och ont. Vilket i sig kan ses som att satan lurade oss att tro att vi skulle kunna bli som gud och ta över. Satan lurade oss till att göra samma fel/synd som honom genom att sätta oss över gud och därmed få samma straff. Ormen är en symbol för satan inom kristendomen men samtidigt en symbol för just kunskap och visshet inom mysterieskolan.

Vad de olika delarna av dessa symboliserar.

Eden: Eden är faktiskt en symbol för himlen.

Äpplet/frukten: en symbol för den förbjudna kunskapen men egentligen varför skulle det vara förbjudet. Sanningen är att detta är en symbol för att vi gick emot guds vilja och lurades till att följa satan. Det är vad arvsynden handlar om, inte att vi åt ett äpple utan att vi gick emot guds lagar och följde satan.

Ormen: en symbol för den bibliska satan, lögnaren.

Förvissningen från eden: symboliserar människans fall för att man följt satan. Förvissningen från himlen. En förvissning från den andliga världen till den fysiska.

”ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” Detta är en text som faktiskt är mer intressant för den säger att man kan bli som gud. Men vad den verkligen menar är att vi gör som satan sätter oss i samma position som gud om inte över. Det är samma brott eller synd som satan själv gjorde och det ledde till att han föll. Eller att vi blir mer som satan. Är det inte konstigt då att vi blev utkastade ifrån himlen.

Detta innebär att alla vi alla människor på jorden är dessa fallna änglar. Vi föll från vår plats i himlen och föds in till denna fysiska värld, där satan styr. Detta finns avbildad som en skulptur i St. Peterskyrkan.

Denna födsel finns även avbildad som obeliskerna som finns runt om i denna värld inklusive i mecka då muslimer slänger stenar i tron att det är satan. I satans ögon så är det vi människor som är onda och det är vi som han hatar eftersom vi orsakade hans fall. Även symbolerna Mandorla/Vesica pisces handlar om samma sak.

I stället för att hamna i helvetet bland de andra änglarna som blivit demoner så har vi i stället fått en andra chans att komma tillbaka till gud. Det är därför alla profeter och Jesus kom för att vägleda oss och ge oss en chans att komma tillbaka. Något som alla som är ateister och följer andra religioner inte kommer att få eftersom de är emot gud. Vi gjorde samma synd som satan och hans fallna änglar men eftersom vi blev lurade så har vi fått en andra chans. Något som få inte förstår utan följer sin egen väg och helt enkelt skriver under på att man inte vill komma tillbaka till gud och får tillbringa evigheten tillsammans med satan och dennes demoner.

Som det står i bibeln.

1 Moseboken 3:1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?”

1 Moseboken 3:2 Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården,

1 Moseboken 3:3 men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.”

1 Moseboken 3:4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni ska visst inte dö!

1 Moseboken 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

1 Moseboken 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.

1 Moseboken 3:7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken.

1 Moseboken 3:8 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd.

1 Moseboken 3:9 Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: “Var är du?”

1 Moseboken 3:10 Han svarade: “Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.”

1 Moseboken 3:11 Då sade han: “Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?”

1 Moseboken 3:12 Mannen svarade: “Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt.”

1 Moseboken 3:13 Då sade Herren Gud till kvinnan: “Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: “Ormen förledde mig och jag åt.”

1 Moseboken 3:14 Då sade Herren Gud till ormen: “Eftersom du gjort detta, ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå, och jord ska du äta så länge du lever.

1 Moseboken 3:15 Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.”

1 Moseboken 3:16 Till kvinnan sade han: “Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.”

1 Moseboken 3:17 Till Adam sade han: “Du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever.

1 Moseboken 3:18 Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter.

1 Moseboken 3:19 I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli.”

1 Moseboken 3:20 Mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande.

1 Moseboken 3:21 Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.

1 Moseboken 3:22 Herren Gud sade: “Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt.”

1 Moseboken 3:23 Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från.

1 Moseboken 3:24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.