Annonser

Livets träd som man tror att det enbart finns ett, men sanningen är att det finns två, bibeln eller det kabbalistiska. Oftast tror man att det kabbalistiska livets träd är samma livets träd som i bibeln, men det är fel. För bibelns livets träd och det kabbalistiska livets träd har olika ursprung.

För bibeln är av gud och kabbalismen är av satan. Detta symboliseras ofta genom att man har en pelare pekande upp mot himlen medan en pekar nedåt. Ofta symboliseras stående vid vatten. Att bibelns gud är mot hedniska religioner samt även hemliga sällskap kan man tydligt läsa i bibeln.

Jeremiah 10:2  Så säger Herren: Ta inte efter hednafolkens sätt, låt er inte skrämmas av tecknen på himlen därför att hednafolken skräms av dem.

Jeremiah 7:18  Barnen samlar ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de dryckesoffer åt andra gudar. 

Kabbalismen

Kabbalismen är en del av vad man kallar för mysterieskolan. Denna mysterieskola har flera olika namn men jag använder mig av mysterieskolan för den är mest känd och använd. Mysterieskolan praktiseras i alla hedniska religioner och hemliga sällskap över hela världen utan undantag och går mot det som står i bibeln.

Mysterieskolan är grunden till alla hedniska religioner i världen som alla hedniska präster, shamaner, medicinmän, heliga män följer. Samma sak är det med hemliga sällskapen. I bibeln så står det tydligt att utövande av mysterieskolan eller hednisk tro är förbjudet för det har sina rötter hos Satan och dennes demoner.

Det kabbalistiska livets träd är delat eller dualistiskt. Så det kan man se i olika symboler som Frimurarnas schackbrädes golv med vit och svart, den dubbelhövdade örnen, Frimurarnas symbol med tre pelare, Yin & Yang, nummer 2 och många andra symboler.

kabbalistiska livets träd är delat i gott och ont, ljus och mörker, vit och svart, givande tagande, skapande och förstörelse, solen och månen men även manligt och feminint. Det kabbalistiska är därmed dualistiskt. De som följer kabbalism anser att det måste finnas en god och en ond sida så att en jämnvikt uppstår.

Kelippot är Kabbalans och Livets träds motpol eller skuggsida och representeras av Dödens träd. Detta träd består liksom Livets träd av tio sfärer som kallas kelippot. Dessa kelippot kan sägas vara direkta motsatser till sefiroterna.
Ur ett psykologiskt perspektiv kan Livets träd sägas symbolisera det Medvetna medan det kelippotiska trädet symboliserar det Omedvetna, dvs det undanträngda och ibland farliga men även det potentiella.
Källa wikipedia

Kristendom

Det bibliska livets träd är enat i godhet, vit, ljus, skapande, givande.

Samt symboliseras av en pelare som pekar upp. En kristen ber med händerna upphöjda just därför.

Bibelns och det kabbalistiska livets träd

• Bibelns och det kabbalistiska livets träd symboliserar två olika saker. Bibeln pekar uppåt mot gud och det kabbalistiska pekar nedåt mot satan.

• Bibelns livets träd kallas också just livets träd för det är guds livets träd. Medan det kabbalistiska trädet kallas för dödens träd eller Kelippot på engelska Qliphoth.

• Det kabbalistiska livets träd kan man se i Frimureriet symboliseras av 3 pelare samt numren 3, 5 och 7 som tillsammans blir numret 15 kan man hitta i Tarot där det är numret för satan.

Exempel på hur mysterieskolans kabbalism i form av dualism används i filmer

Detta kan man även se i filmer som Star wars där man talar om det goda och det onda som kämpar om makten.

Kabbalistiska livets träd

 

Red and blue Seal of Solomon. Attributed to King Solomon, from which it developed in Islamic and Jewish mysticism, and in Western occultism, depicted in hexagram shape. Predecessor of Star of David.

 

 

 

 

 

Blå och röd piler taget ifrån filmen The matrix

 

Ouroboros

 

Jin & Jang